van het aardgas af header

Van het aardgas af

Bijna alle Nederlandse huizen zijn aangesloten op het gasnet. Maar dit gaat in de toekomst veranderen. In 2050 gebruiken we geen aardgas meer om huizen en gebouwen te verwarmen. Zo kunnen we de CO2-uitstoot beperken en de klimaatverandering een halt toeroepen. Stoppen met aardgas is niet eenvoudig. Samen met gemeenten, woningcorporaties en andere partijen kijkt Enexis Netbeheer naar de mogelijkheden om wijken aardgasvrij te maken.
waarom moeten we van het aardgas af

Waarom moeten we van het aardgas af?

In de media leest u steeds vaker berichten over de energietransitie. Een onderwerp dat regelmatig de revue passeert is dat ‘we van het aardgas af moeten’. Maar waarom moeten we dat? En wanneer dan? In dit artikel beantwoorden we deze vragen en leest u wat Enexis Netbeheer nu doet om Nederland aardgasvrij te maken.

gasleidingen vervangen

'Hoezo worden er nog gasleidingen vervangen?!'

“Gasleidingen vervangen terwijl we van het aardgas af gaan. Dat doe je toch niet?” Deze opmerking krijgen onze medewerkers regelmatig te horen. Maar voor het vervangen van (oude) gasleidingen hebben we goede redenen, voor nu en in de toekomst.

Van het aardgas af en bestaande bouw

Bestaande woningen: wanneer moet mijn woning van het aardgas af?

Alle woningen in Nederland gaan van het aardgas af. Niet met z'n allen tegelijk, maar stapsgewijs. Vanaf 2050 moeten alle woningen in ons land vrij van aardgas zijn. Dat staat in het Klimaatakkoord dat in juni 2019 gepresenteerd werd.

Nieuwbouwwoningen aardgasvrij

Nieuwbouwhuis? Aardgasvrij is nu de norm

Nieuwe huizen of appartementen zijn steeds vaker aardgasvrij. Dat komt door belangrijke klimaatmaatregelen, die in 2018 zijn ingegaan. Een belangrijke maatregel is dat netbeheerders vanaf 1 juli 2018 niet meer verplicht zijn om nieuwbouwwoningen aan te sluiten op het gasnetwerk. Hoe werkt dat in de praktijk? Wie betaalt aardgasvrij wonen? En hoe verwarmen en koken we dan?

Was dit antwoord nuttig?