Maatregelen om stroomstoringen te beperken

Ons stroomnet hoort tot 1 van de betrouwbaarste van Europa. In 2023 hadden huishoudens en bedrijven gemiddeld 21,8 minuten geen stroom. Dit betekent dat ons net 99,99% betrouwbaar is. Maar ons stroomnet wordt steeds voller. We zien steeds meer overbelasting van ons net met steeds vaker een stroomstoring als gevolg. Om dit tegen te gaan moeten we soms noodmaatregelen treffen. We vertellen u waarom dit nodig is en welke maatregelen we nemen.

Waarom is een noodmaatregel nodig?

We gebruiken met z’n allen steeds meer stroom. Tegelijk wekken we ook steeds meer stroom op met zonnepanelen. Ons huidige stroomnet kan dit niet aan en zit vol. Vooral in het voorjaar en de vroege zomer zien we dat het stroomnet op sommige momenten zo overbelast raakt, dat hele straten en wijken even zonder stroom zitten. Dit komt omdat we op die momenten zo veel stroom tegelijk opwekken met zonnepanelen dat het net overbelast raakt en de zekering in het station smelt. Dit lossen we op door het stroomnet uit te breiden en te verzwaren maar dat kost tijd.

In de tussentijd kunt u terugleveren tot het stroomnet vol zit. Zodra het net te vol zit, moeten we maatregelen treffen om stroomstoringen in een hele straat of buurt te voorkomen. Als we dit niet doen, dan ontstaat er misschien een stroomstoring elke keer wanneer de zon schijnt. In sommige wijken is dit helaas al meerdere keren voorgekomen in een korte tijd.

Welke noodmaatregel passen we toe en wat merkt u ervan?

Ons stroomnet heeft normaal een spanning van 230 volt en mag daar wettelijk 10% naar boven of beneden van afwijken. Wij kunnen als dit nodig is, de spanning in stappen van 5 volt verhogen of verlagen. De afgelopen jaren hebben we op veel plekken de spanning wat verlaagd, zodat omvormers van zonnepanelen zoveel mogelijk konden terugleveren. Die ruimte was er toen. Nu is het stroomnet op sommige plekken zo vol, dat dit helaas niet meer kan omdat de zekeringen in ons station smelten.

In de afgelopen jaren hebben we flink geïnvesteerd om ons net slimmer te maken en dit blijven we doen. Zo hebben we tot nu toe al in 26.000 stroomhuisjes meetapparatuur, waarmee we dreigende overbelasting zien en direct kunnen ingrijpen om stroomstoring te voorkomen. In de stroomhuisjes waar we deze apparatuur nog niet hebben, kunnen we een stroomstoring nog niet voorkomen. Als er 1 of zelfs meerdere stroomstoringen zijn geweest, moeten we soms de noodmaatregel nemen en de spanning op het net iets verhogen. Het nadeel van deze maatregel is dat omvormers eerder kunnen uitvallen op piekmomenten omdat er minder ruimte is voor terugleveren. Gebruik op die momenten daarom opgewekte stroom zoveel mogelijk direct zelf, door bijvoorbeeld een wasje te draaien. Zo hoeft de stroom niet het net op.

Hoe lossen we de overbelasting op het stroomnet op?

We kunnen de overbelasting van ons stroomnet alleen oplossen door ons net uit te breiden en te verzwaren. We bekijken eerst of we een los transformatorstation kunnen verzwaren. Lukt dit niet? Dan pakken we de hele buurt aan met de buurtaanpak om het net in 1 keer buurt voor buurt te verzwaren. Zo zorgen we voor voldoende ruimte op het net om te (blijven) verduurzamen.

We begrijpen dat het toepassen van deze noodmaatregel vervelend kan zijn voor klanten met zonnepanelen. Daarom doen we dit alleen als het echt niet anders kan en altijd tijdelijk totdat het stroomnet of het transformatorstation is verzwaard. Zo houden we het net betrouwbaar en zorgen we ervoor dat de hele buurt stroom kan blijven gebruiken. 

Waarom is een noodmaatregel nodig?

We gebruiken met z’n allen steeds meer stroom. Tegelijk wekken we ook steeds meer stroom op met zonnepanelen. Ons huidige stroomnet kan dit niet aan en zit vol. Vooral in het voorjaar en de vroege zomer zien we dat het stroomnet op sommige momenten zo overbelast raakt, dat hele straten en wijken even zonder stroom zitten. Dit komt omdat we op die momenten zo veel stroom tegelijk opwekken met zonnepanelen dat het net overbelast raakt en de zekering in het station smelt. Dit lossen we op door het stroomnet uit te breiden en te verzwaren maar dat kost tijd.

In de tussentijd kunt u terugleveren tot het stroomnet vol zit. Zodra het net te vol zit, moeten we maatregelen treffen om stroomstoringen in een hele straat of buurt te voorkomen. Als we dit niet doen, dan ontstaat er misschien een stroomstoring elke keer wanneer de zon schijnt. In sommige wijken is dit helaas al meerdere keren voorgekomen in een korte tijd.

Welke noodmaatregel passen we toe en wat merkt u ervan?

Ons stroomnet heeft normaal een spanning van 230 volt en mag daar wettelijk 10% naar boven of beneden van afwijken. Wij kunnen als dit nodig is, de spanning in stappen van 5 volt verhogen of verlagen. De afgelopen jaren hebben we op veel plekken de spanning wat verlaagd, zodat omvormers van zonnepanelen zoveel mogelijk konden terugleveren. Die ruimte was er toen. Nu is het stroomnet op sommige plekken zo vol, dat dit helaas niet meer kan omdat de zekeringen in ons station smelten.

In de afgelopen jaren hebben we flink geïnvesteerd om ons net slimmer te maken en dit blijven we doen. Zo hebben we tot nu toe al in 26.000 stroomhuisjes meetapparatuur, waarmee we dreigende overbelasting zien en direct kunnen ingrijpen om stroomstoring te voorkomen. In de stroomhuisjes waar we deze apparatuur nog niet hebben, kunnen we een stroomstoring nog niet voorkomen. Als er 1 of zelfs meerdere stroomstoringen zijn geweest, moeten we soms de noodmaatregel nemen en de spanning op het net iets verhogen. Het nadeel van deze maatregel is dat omvormers eerder kunnen uitvallen op piekmomenten omdat er minder ruimte is voor terugleveren. Gebruik op die momenten daarom opgewekte stroom zoveel mogelijk direct zelf, door bijvoorbeeld een wasje te draaien. Zo hoeft de stroom niet het net op.

Hoe lossen we de overbelasting op het stroomnet op?

We kunnen de overbelasting van ons stroomnet alleen oplossen door ons net uit te breiden en te verzwaren. We bekijken eerst of we een los transformatorstation kunnen verzwaren. Lukt dit niet? Dan pakken we de hele buurt aan met de buurtaanpak om het net in 1 keer buurt voor buurt te verzwaren. Zo zorgen we voor voldoende ruimte op het net om te (blijven) verduurzamen.

We begrijpen dat het toepassen van deze noodmaatregel vervelend kan zijn voor klanten met zonnepanelen. Daarom doen we dit alleen als het echt niet anders kan en altijd tijdelijk totdat het stroomnet of het transformatorstation is verzwaard. Zo houden we het net betrouwbaar en zorgen we ervoor dat de hele buurt stroom kan blijven gebruiken.