Verwachte netwerktarieven 2024

De energietransitie is in volle gang. De industrie gaat steeds meer van het gas af en elektrificeert sneller dan ooit.  Daarnaast komen er steeds meer zonne- en windparken bij en ook huishoudens plaatsen steeds meer zonnepanelen en warmtepompen. Dit zijn mooie stappen naar een duurzame en CO2-neutrale energievoorziening waar we samen aan werken. We verwachten dat deze elektrificatie zorgt voor een verdrievoudiging van het elektriciteitsverbruik in Nederland. Om ervoor te zorgen dat u ook in de toekomst verzekerd bent van energie, moeten we het elektriciteitsnet verzwaren en uitbreiden. Daarom investeren wij de laatste jaren meer dan ooit in ons regionale elektriciteitsnet. Ook landelijke netbeheerder TenneT investeert enorm in het hoogspanningsnet. Deze investeringen in het toekomstbestendig maken van het totale energienet ziet u terug in uw netwerktarieven.  

Voorstel netwerktarieven

Bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) hebben wij, binnen de ruimte die de ACM ons heeft gegeven, voorstellen voor de netwerktarieven voor 2024 ingediend. Deze voorgestelde tarieven zijn vandaag door de ACM openbaar gemaakt. We vinden het belangrijk om u hierover alvast te informeren. 

Wat betekent dit voor u?

Voor u als zakelijke klant stijgen de netbeheertarieven voor elektriciteit gemiddeld tussen de 39% en 42,1%. Voor gas is dit 4,7% tot 5,3%. De stijging hangt af van de grootte van uw aansluiting en verbruik. 

Naast de stijging van de netwerktarieven door de toegenomen investeringen, komt de stijging van de netwerktarieven elektriciteit voor 2024 ook door:

  • Gestegen inkoopkosten van landelijke netbeheerder TenneT
    Wij betalen landelijke netbeheerder TenneT transportkosten voor het transport van energie over het landelijke net. Omdat de inkoopkosten van TenneT structureel zijn gestegen, stijgen onze kosten mee.
  • Correctie op tarieven van 2022 en 2023
    In 2022 en 2023 zijn te lage netwerktarieven voor elektriciteit berekend. Dit verrekenen we deels in de tarieven van 2024. Zie ook de eerdere uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Wat gebeurt er nu?

Op basis van het ingediende voorstel, kunnen we nog geen persoonlijke berekening voor u maken. ACM bekijkt eerst of ons voorstel aan alle wettelijke regels voldoet. Als dat zo is, dan stelt de ACM onze tarieven vast in een tarievenbesluit. Zodra de tarieven definitief zijn, informeren wij u over de kosten die wij per 1 januari 2024 bij u in rekening brengen. De definitieve tarieven voor 2024 worden eind november bekendgemaakt. Half december hebben wij de berekeningen gemaakt en ontvangt u van ons bericht.