Halfjaarbericht Enexis Groep 2023

In het halfjaarbericht van Enexis Groep blikken we terug op een periode waarin de vraag naar elektriciteit bleef groeien. Dit had en heeft wachtlijsten tot gevolg voor klanten met een grootzakelijke aansluiting. Maar het was ook een periode waarin we flink hebben verbouwd aan ons stroomnet. In de 1e helft van 2023 hebben we een historisch hoog bedrag van 556 miljoen euro besteed aan ons netwerk. Hiermee hebben we 1.250 megawatt extra netcapaciteit gecreëerd.

Onze uitdagingen voor klanten met een grootverbruikaansluiting

In 2022 hadden we voor het eerst schaarste voor afname van elektriciteit op ons net. Hierdoor ontstonden wachtlijsten voor klanten die een nieuwe grootzakelijke aansluiting wilden aanvragen of de huidige aansluiting wilden verzwaren. In 2023 hebben we de wachtlijst nog steeds. Op dit moment staan meer dan 2.000 grootzakelijke klanten in de rij voor afname. Om de transportschaarste te beperken, verbouwen we flink aan ons stroomnet om de capaciteit nog sneller uit te breiden dan we al deden. In de 1e helft van 2023 gaven we hier 556 miljoen euro aan uit. Dat leverde 1.250 megawatt aan extra capaciteit op. Ook hebben we 188 fte aan technische medewerkers mogen verwelkomen om mee te helpen aan deze historische verbouwing.

Onze uitdagingen in woonwijken

Ook huishoudens krijgen steeds te maken met een vol stroomnet. Steeds meer huishoudens verduurzamen en plaatsen bijvoorbeeld zonnepanelen en warmtepompen. Hoewel dit goed nieuws is voor de energietransitie, brengt het ook uitdagingen met zich mee, zoals overbelasting van onze laagspanningsnetten. Om een structurele oplossing te bieden, gaan we op grote schaal onze laagspanningsnetten verzwaren. Dit doen we proactief en wijkgericht, op plekken waar we knelpunten zien of verwachten.

Financiële informatie

Onze nettowinst over de 1e helft van 2023 bedraagt 15 miljoen euro. Dit is 74 miljoen euro minder is dan vorig jaar. Dit komt voornamelijk door de gestegen kosten van transportdiensten en distributieverliezen. Als netbeheerder zijn we verantwoordelijk voor de inkoop van energie ter compensatie van elektriciteit en gas die verloren gaan bij distributie. De kosten daarvan lagen flink hoger. Vooral door de sterke stijging van de energieprijzen.

Meer informatie leest u in het volledige halfjaarbericht van Enexis Groep.