Oproep: plan zonneprojecten bij gebieden met veel afname

Plan nieuwe, grootschalige zonneprojecten niet meer in afgelegen gebieden, zoals nu vaak gebeurt, maar in de buurt van afnamegebieden, zoals een industriegebied of bedrijventerrein. Dat is 1 van speerpunten van de nieuwe visie van Enexis Netbeheer op de inpassing van grote duurzame opwekkers op land, zoals zonneprojecten en windmolens.

In 2030 moeten we in Nederland minstens 35 TWh (TeraWattuur) opwekken met zon en wind op het land. Maar onze netcapaciteit is schaars. Net als technisch personeel en materialen om benodigde werkzaamheden uit te voeren. We moeten keuzes gaan maken. Eén daarvan is om zonneparken aan te sluiten waar afname van elektriciteit is. Of door zon op dak. Het voordeel hiervan is dat er in principe vrijwel altijd een vorm van afname is op het adres.

Wat is mono-zon op land?

Wanneer een zonnepark wordt aangelegd in een afgelegen gebied, waar nauwelijks elektriciteitsverbruikers omheen zitten, dan noemen wij dit mono-zon op land. Bij zo’n zonnepark breiden we ons elektriciteitsnet alleen voor dat park uit.

Waarom deze visie?

Bij mono-zon op land investeren wij behoorlijk in ons elektriciteitsnet terwijl de capaciteit maar gedurende een beperkte periode volledig wordt gebruikt. We zijn in een situatie beland waarbij we veel meer werk hebben liggen dan we tijdig aangesloten krijgen. Het is niet wenselijk om voor 1 enkel zonnepark het net te verzwaren, wanneer die maar heel beperkt van de aan te leggen maximale netcapaciteit gebruikmaakt. Met dezelfde moeite kunnen we ook een bedrijventerrein of windpark aansluiten waarbij zonopwek ook van diezelfde werkzaamheden kan profiteren.

Wat betekent dit voor u?

Denk bij het plannen van zon op land goed na over de locatie. Plan deze projecten bijvoorbeeld op locaties waar het net toch al uitgebreid wordt vanwege een grote groei in de afname. Zon kan hierbij volgend zijn en is in de praktijk vrijwel overal in te passen, al zal de vorm dan niet altijd een weiland vol zonnepanelen zijn.

Veelgestelde vragen over mono-zon op land

 • Er zijn een aantal situaties die we niet zien als mono-zon op land:

  • Grootschalige opslagsystemen die worden aangesloten met specifieke afspraken ten aanzien van transportcapaciteit en netcongestie zien we niet als mono-zon.
  • Toepassing van cable-pooling door bijvoorbeeld een nieuw zonnepark op land te combineren met een bestaand windpark.
  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Afgelopen jaren hebben we veel zonneparken aangesloten. We zijn nu in een situatie beland waarin we veel meer aanvragen voor zonneparken hebben liggen, dan we aangesloten krijgen. De locatie voor een zonneproject is vaak flexibel. Voor andere elektriciteitsgebruikers geldt dit meestal niet. Door de huidige transportschaarste, schaarste in personeel en materialen in het niet wenselijk om voor 1 zonnepark ons elektriciteitsnet verzwaren. Dit terwijl deze heel beperkt gebruik gaat maken van de maximale netcapaciteit. We werken liever met diezelfde mankracht en materialen aan een netuitbreiding op bijvoorbeeld een bedrijventerrein die volledig gebruik maakt van de capaciteit en waarbij zonopwek ook van diezelfde uitbreiding kan profiteren.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Belangrijk om te weten is dat het gaat om een visie. We blijven nu onze huidige werkwijze inzetten totdat onze visie is omgezet in een beleid. Dat betekent dat als u een aanvraag indient en er transportcapaciteit beschikbaar is we u een offerte sturen. Op vrijwel alle stations is er door transportschaarste voor teruglevering een wachtlijst. Uw aanvraag zal op de wachtlijst komen totdat er ruimte vrijkomt. Als klanten op de wachtlijst staan voor een mono-zonnepark, maar nog geen vergunning hebben, dan bestaat de kans dat de gemeente op basis van onze visie geen vergunning verleent.

  Heeft dit antwoord u geholpen?