Publicatie jaarverslag 2022

In ons jaarverslag van 2022 leest u waar wij in het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest. We gaan dieper in op verschillende thema’s, inclusief financiële verantwoording.

Door onder andere de stijgende gasprijzen stappen bedrijven en huishoudens sneller over op elektriciteit. Ons elektriciteitsnet, en dat van TenneT (hoogspanningsnetbeheerder), liepen hierdoor in 2022 op meerdere plekken tegen hun grenzen aan. In 2022 hebben wij een recordbedrag uitgegeven aan het net en werd duidelijk dat de vraag naar capaciteit en de capaciteit die wij kunnen realiseren niet overeenkomt. Altijd en onbeperkt toegang krijgen tot het elektriciteitsnet is hierdoor helaas niet meer vanzelfsprekend. Ook zorgen schaarste aan personeel en materiaal ervoor dat we moeten prioriteren waar we als eerste aan de slag gaan. Overheden moeten daarbij aangeven welke ontwikkelingen voorrang hebben.