Enexis investeert in 2023 een recordbedrag in het energienet

Wij zorgen dag en nacht voor ons energienet, zodat u gas en stroom kunt gebruiken. Om ons net veilig, betrouwbaar en toekomstbestendig te houden, doen we in 2023 een recorduitgave met een werkpakket van 1,34 miljard euro. Bekijk waar we ons geld aan uitgeven. Dit laten we per provincie zien.

Historische groei in werkpakket

In 2022 gaven we 1,027 miljard euro uit aan uitbreiding en onderhoud van ons energienet. Dit jaar stijgen we naar een werkpakket van 1,34 miljard euro. Het toenemende werkpakket heeft meerdere oorzaken. Als eerste is het een direct gevolg van de energietransitie en het werk dat daarvoor allemaal nodig is. Daarnaast is ook de gasprijs gestegen door de oorlog in Oekraïne. Hierdoor zien we dat veel bedrijven elektrificeren.

Werkpakket 2023 per provincie

Onze kerntaken in 2023

Meer transportcapaciteit creëren

De doelstellingen zijn dit jaar ambitieuzer dan ooit. Het totale elektriciteitsnet willen we in 2023 uitbreiden met 2 gigawatt (vergelijkbaar met 600.000 woningen met zonnepanelen). Vorig jaar was ons streven om 1 gigawatt per jaar uit te breiden. Dit jaar gaan we toch proberen om dit te verdubbelen. Ook willen we het bestaande stroomnet efficiënter gebruiken zodat er nog eens 1 gigawatt extra aansluitcapaciteit vrijgemaakt kan worden.

"De doelen die we voor dit jaar hebben gesteld, waren vijf jaar geleden ondenkbaar”, zegt Han Slootweg, directeur Asset Management bij Enexis. “Daar zijn we trots op – zeker in deze krappe arbeidsmarkt. Tegelijkertijd is de realiteit dat het niet voldoende zal zijn om het tekort aan netcapaciteit op korte termijn weg te werken. Met name grote klanten zullen daarom met langere doorlooptijden te maken krijgen dan wij zouden willen. In ons bedrijfsplan zetten wij concrete stappen om hier wat aan te doen, maar dat kost tijd.”

Niet oplossen maar voorkomen

We gaan pro-actiever investeren in het uitbreiden van onze netcapaciteit. Eerder losten wij problemen op wanneer daarvoor een concrete aanleiding was (bijvoorbeeld bij spanningsproblemen van klanten met zonnepanelen). Deze aanpak is niet langer wenselijk. Vanaf dit jaar gaan we de laagspanningsnetten actief monitoren. Hierdoor kunnen wij niet alleen de problemen verhelpen maar deze ook voorkomen.

Deze aanpak zorgt ervoor dat we  op een andere manier kunnen samenwerken met aannemers. Wij kunnen nu meer zekerheid bieden qua inhoud van het werkpakket. Hierdoor kunnen aannemers tijdig opschalen en meer werk doen.

Daarnaast breiden we hoogspanningsstations vanaf nu maximaal uit. Voorheen keken we vooral naar wat nodig was en plaatsten we 1 of 2 transformatoren en schakelinstallaties. Nu kijken we hoeveel ruimte er is en plaatsen we meteen zoveel mogelijk zodat we klaar zijn als er in de toekomst capaciteit nodig is.

Congestiemanagement

Tot slot gaan we aan de slag met de extra (wettelijke) mogelijkheden om het elektriciteitsnet efficiënter te gebruiken. Dankzij de nieuwe Netcode voor congestiemanagement verwachten we dit jaar de eerste contracten af te sluiten met klanten die hun opwek of verbruik afstemmen op de piekmomenten in het net. Daarnaast willen we ook andere flexproducten aanbieden, zoals tijdsgebonden contracten.