Vervolgmelding Enexis Netbeheer op de uitkomst van het onderzoek

Tennet TSO heeft op 9 september de resultaten gepubliceerd van het onderzoek naar de mogelijkheden voor congestiemanagement in Noord-Brabant en Limburg. Dit gaat om afname van elektriciteit maar ook om teruglevering. Met dit bericht doen wij een vervolgmelding op de uitkomst, conform artikel 9.5 van de Netcode Elektriciteit (artikel 9.9 van de nieuwe Netcode).

Uitkomst onderzoek

Het onderzoek toont aan dat congestiemanagement mogelijk is in Noord-Brabant en Limburg. Door congestiemanagement toe te passen komt er ongeveer 1.700 MW extra capaciteit beschikbaar. Met deze extra capaciteit kunnen wij vrijwel alle klanten die op de wachtlijst staan voor een nieuwe grootverbruikaansluiting voor afname helpen. Ook klanten die een verzwaring hebben aangevraagd van de huidige grootverbruikaansluiting. Er is voor deze aanvragen 722 megawatt beschikbaar. Daarnaast gaat er ongeveer 960 megawatt naar klanten die een zonnepark of windmolens hebben aangevraagd. Wij nemen contact op met klanten die in aanmerking komen voor een aanbod.

Aanvragen voor teruglevering blijven op wachtlijst

Met het creëren van deze extra ruimte kunnen we helaas nog niet alle aanvragen oppakken die op de wachtlijst staan. Klanten waarbij een aanvraag voor teruglevering loopt, blijven op de wachtlijst staan.

Contact

Mocht u naar aanleiding van dit bericht in overleg willen treden met TenneT over uw mogelijkheden om bij te dragen aan het oplossen van het verwachte structurele tekort aan beschikbare transportcapaciteit dan kunt u contact op nemen met de afdeling Customer en Markets van TenneT via TenneTCCC@TenneT.eu.