Transportcapaciteit vrij op het net voor grootzakelijke klanten in Noord-Brabant en Limburg

Door congestiemanagement kunnen de meeste (nieuwe) grootzakelijke klanten in Noord-Brabant en Limburg vanaf december weer aangesloten worden op het elektriciteitsnet. Dit blijkt uit de resultaten van het congestie-onderzoek van TenneT. Ook het verzwaren van aansluitingen is dan weer mogelijk. Er komt ongeveer 1.700 megawatt aan extra transportcapaciteit vrij. Dat is vergelijkbaar met 9 keer het vermogen van de stad Den Bosch of 10 keer de stad Maastricht.

Transportcapaciteit voor afname en terugleveren

Voor grootzakelijke klanten die een aansluiting willen aanvragen of hun aansluiting willen verzwaren, komt er in totaal 722 megawatt transportcapaciteit vrij. Hierdoor kunnen we samen met TenneT in principe alle grootzakelijke klanten aansluiten die op de wachtlijst staan. Voor de grootzakelijke klanten die een aanvraag hebben gedaan voor teruglevering (zonne- en windmolenparken) komt er 960 megawatt aan extra transportcapaciteit vrij. Dit zorgt voor extra ruimte op het net, maar het is niet voldoende om iedereen op de wachtlijst aan te sluiten. De beschikbare capaciteit per locatie is afhankelijk van de afspraken die TenneT in de komende 2 maanden maakt met bedrijven die mee willen werken aan congestiemanagement. Samen met TenneT analyseren we in welke gebieden transportcapaciteit vrijkomt en hoe dit overeenkomt met de aanvragen. De beschikbare transportcapaciteit kan namelijk per gebied verschillen.

Congestiemanagement zorgt voor ruimte op het net

Voor de zomer is er een stop gezet op aanvragen voor het verhogen van het gecontracteerd vermogen, het verzwaren van aansluitingen en nieuwe aansluitingen voor grootzakelijke klanten. Het gaat om aansluitingen groter dan 3 x 80 Ampère. In de afgelopen maanden heeft TenneT onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om congestiemanagement toe te passen. Hierbij wordt aan grootzakelijke klanten die gebruikmaken van het elektriciteitsnet gevraagd om tegen een vergoeding op drukke momenten het net te ontlasten. Er komt zo transportcapaciteit vrij. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat congestiemanagement mogelijk is in Noord-Brabant en Limburg.

Speciale taskforce onderzoekt verdere mogelijkheden

De provincies en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben een speciale taskforce opgericht. Deze werkgroep, onder leiding van speciaal coördinator Ben Voorhorst, kijkt naar de mogelijkheden om te transportschaarste zoveel mogelijk te voorkomen. Dat is nodig omdat de netuitbreiding, de vraag naar aansluitingen niet kan bijhouden. De taskforce heeft een plan van aanpak opgesteld met de volgende 4 speerpunten:

 1. slimmer en optimaler gebruik van het elektriciteitsnet
 2. versnellen realisatie netuitbreidingen
 3. voorspellen en programmeren
 4. communicatie en educatie

Ben Voorhorst: “Volle netten mogen ons vestigingsklimaat en onze duurzaamheidsambities niet in de weg staan. Daarbij moeten we als maatschappij ook meer rekening houden met de beschikbaarheid van energie. Het is geen vanzelfsprekendheid meer dat er op het elektriciteitsnet op elk moment van de dag voldoende transportcapaciteit beschikbaar is. Zowel producenten als verbruikers zullen in de toekomst mee moeten werken om het net te ontlasten op drukke momenten.”

De komende jaren wordt veel geïnvesteerd

Congestiemanagement blijft de komende jaren een terugkerend thema. We willen voorkomen dat het elektriciteitsnet in de toekomst steeds opnieuw op slot moet. Daarom blijven we samen met TenneT de komende jaren miljarden euro’s investeren in het elektriciteitsnet. We investeren de komende 10 jaar € 2,8 miljard. In Noord-Brabant en Limburg worden 57 van de 60 stations verzwaard en 5 nieuwe hoogspannings- en middenspanningsstations gerealiseerd. TenneT investeert in de komende 10 jaar ongeveer € 2 miljard in beide provincies. De transportcapaciteit wordt hierdoor op sommige plekken verdrievoudigd. TenneT bekijkt samen met betrokken gemeenten en provincies of een aantal belangrijke projecten versneld kunnen worden.

Vragen over de uitkomsten van het congestie-onderzoek

 • Na bekendmaking van de resultaten gaat TenneT de komende 2 maanden de marktpartijen die willen meewerken, daadwerkelijk contracteren. Ook implementeert TenneT het congestiemanagementsysteem. Daarnaast onderzoeken wij wat de resultaten betekenen voor de transportcapaciteit die in specifieke gebieden beschikbaar komt.

  Staat u op de wachtlijst? Dan nemen wij contact met u op, zodra duidelijk is in welke gebieden transportcapaciteit vrijkomt. Dit doen we op volgorde van binnenkomst. We vragen u dan of u nog interesse heeft in een aansluiting. Is dit het geval? Dan ontvangt u een offerte voor een netaansluiting inclusief transportcapaciteit op het elektriciteitsnet.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • De vrijgekomen transportcapaciteit is voldoende om alle grootzakelijke klanten die op de wachtlijst staan aan te sluiten. Dit is wel afhankelijk van op welke stations de transportcapaciteit vrijkomt en of dit aansluit bij alle aanvragen. Voor productiepartijen zoals zonneparken is er ook transportcapaciteit, maar nog niet genoeg om iedereen op de wachtlijst te voorzien. We werken dit nog uit en benaderen de betreffende klanten om afspraken te maken.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • De nieuwe aanvragen blijven binnenstromen. Samen met andere netbeheerders bekijken we hoe ook deze grootzakelijke klanten kunnen aansluiten. We moeten er rekening mee houden dat de capaciteit niet oneindig is. De komende jaren wordt er daarom volop gewerkt aan aanpassingen van het hoog- en middenspanningsnet. In 2024 staat de 1e oplevering gepland in Geertuidenberg, waardoor er extra capaciteit in Brabant ontstaat (1000 MW). Tot 2030 vinden er fasegewijs aanpassingen plaats. Als u een aanvraag wilt doen die op korte termijn gerealiseerd moet worden, moet u deze tijdig bij ons indienen.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • De vele nieuwe aanvragen hebben impact op het hoogspanningsnet van TenneT en het middenspanningsnet van ons. Op dit moment onderzoeken we hoeveel klanten per station aangesloten kunnen worden. Het hangt ook af van de hoeveelheid aanvragen die binnenkomen. Daar waar we knelpunten voorzien, investeren we in netuitbreiding. Dit kost tijd. We zijn daarom steeds in gesprek met betrokken partijen om slimmer om te gaan met transportcapaciteit op het elektriciteitsnet.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Volgens de Netcode Congestiemanagement moeten we batterijen meerekenen in de aanvragen. Om te voorkomen dat batterijsystemen voor transportschaarste zorgen, moeten deze echter aangepast worden. Ook moeten er hierdoor speciale contracten gesloten worden. Voor dat laatste zijn we samen met ACM en alle netbeheerders een wijzigingstraject gestart. TenneT heeft voor nu bewust vanuit maatschappelijk belang gekozen om batterijen ‘net neutraal’ mee te nemen in transportvermogen. Deze aanpak wordt gesteund door de speciaal coördinator congestie Noord-Brabant en Limburg.

  Heeft dit antwoord u geholpen?