ACM vraagt aandacht voor illegale private netten

Het beheren van een gas- of elektriciteitsnet vraagt veel kennis en is een grote verantwoordelijkheid. Daarom mogen alleen aangewezen netbeheerders gas en elektriciteit transporteren naar woningen en andere gebouwen. Zelf een net aanleggen of in standhouden is verboden.

Wanneer is er sprake van een illegaal privaat net?

Een privaat energienet is een netwerk van kabels of leidingen dat in eigendom is van een private partij. Zo’n privaat energienet moet een netbeheerder hebben. Dit kan een publieke netbeheerder zijn of de eigenaar kan dit in eigen beheer hebben met een ontheffing. Wanneer er geen netbeheerder of een ontheffing is, dan is het een illegaal privaat net. Soms gebeurt het dat meerdere huizen of bedrijven gebruikmaken van dezelfde gas- of elektriciteitsaansluiting. Is dit bij u het geval? Dan heeft u misschien te maken met een illegaal privaat net. Wilt u nagaan of u mogelijk te maken heeft met een illegaal privaat net? Doorloop de beslisboom van ACM.

Melding maken?

Is er onlangs een nieuwe aansluiting aangelegd en wilt u een illegaal privaat net melden dat is ontstaan? Neem contact op met ACM.