Stijging netwerkkosten in 2022

In 2022 stijgen de kosten voor netbeheer met € 1,83 per maand. Een gemiddeld huishouden in Enexis-gebied betaalt volgend jaar ongeveer € 37,83 per maand aan netwerkkosten.

Met dit geld zorgen we voor de aanleg en het onderhoud van het energienet in ons gebied en houden we het netwerk betrouwbaar en veilig. We leggen nieuwe gasleidingen en elektriciteitskabels aan. Ook beheren en vernieuwen we de laag- en middenspanningsstations en bouwen we nieuwe elektriciteitsstations.

Wat zijn netwerkkosten?

Maakt u gebruik van gas en/of elektriciteit? Dan betaalt u, naast de kosten voor uw energieverbruik en energiebelasting, ook iedere maand netbeheerkosten. Deze kosten betaalt u via uw energieleverancier aan ons. Hoeveel dit precies is, is afhankelijk van de grootte van uw gas- en/of elektriciteitsaansluiting. In de netwerkkosten zijn inbegrepen: onderhoud van de aansluiting, kosten voor het gebruik van het gas- en elektriciteitsnetwerk en de huur van de elektriciteits- en/of gasmeter.

Doorberekening hogere kosten TenneT

Enexis Netbeheer neemt, net als de andere regionale netbeheerders, elektriciteit af bij TenneT. Hiervoor betalen wij ‘inkoopkosten transport’ aan TenneT. Deze inkoopkosten verwerken wij jaarlijks in onze tarieven. De inkoopkosten van TenneT zijn structureel gestegen. Dit zorgt ervoor dat ook onze tarieven voor elektriciteit stijgen. 

Vervroegde afschrijving en onderhoud gasnet

Stap voor stap gaan we van het aardgas af en schakelen we over op duurzaam opgewekte energie. Hierdoor wordt de periode dat we gebruik maken van de gasleidingen korter en schrijven we investeringen vervroegd af. Daardoor worden de kosten van de afbouw van het gasnet eerlijker verdeeld over de huidige en toekomstige gebruikers van het gasnet. 
Tegelijkertijd moeten we het gasnet optimaal onderhouden zolang we het gebruiken. Het afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld veel kosten gemaakt voor het vervangen van grijs gietijzerengasleidingen. Ook dit zorgt voor een stijging van het tarief voor gas.   

Het netwerk

Onder de grond ligt 142.200 km elektriciteitskabels en ruim 46.300 km gasleiding en dat wordt ieder jaar meer. Via dit grotendeels onzichtbare netwerk voorzien we zo’n 3 miljoen huishoudens en bedrijven in Nederland van elektriciteit en gas. En dat doen we goed. Nederland kent nauwelijks grote gas- en elektriciteitsstoringen. Mede dankzij onze werkzaamheden bent u 99,99% van de tijd verzekerd van elektriciteit en aardgas in uw woning.

Lees ook:

 

Video: hoe komt een netbeheerder aan zijn geld?

Om de video te bekijken moet u eerst alle cookies accepteren

Het aanleggen en onderhouden van het gas- en elektriciteitsnet kost een hoop geld. Zeker nu de energietransitie in volle gang is moeten we een groot deel van het energienet uitbreiden. Daar betaalt iedereen in Nederland elke maand een beetje aan mee.