Onderzoek naar slimme inzetbaarheid van groen gas

Groen gas is nu en in de toekomst beperkt beschikbaar. Het is dus de vraag waar we groen gas het slimst kunt inzetten. Enexis Groep heeft CE Delft gevraagd onderzoek te doen naar de maatschappelijke waarde van groen gas in de sectoren industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit. Hiervoor zijn 3 cases per sector doorgerekend. Hieruit blijkt dat van deze 3 cases in de oude binnensteden groen gas de laagste maatschappelijke kosten met zich mee brengen. Aanvullend onderzoek is nodig om deze casestudie verder te onderbouwen.

Het onderzoek komt op een goed moment. Er is volop discussie over de hoge aardgasprijs en verduurzaming van de leefomgeving. Michiel van Dam, innovator bij Enexis Groep: “Daarom is het goed als we nu samen met gemeenten en provincies in actie komen. Een goede eerste stap is het isoleren van alle woningen en het plaatsen van hybride warmtepompen.” Marieke van Amstel, manager transitie duurzame gassen bij Enexis Groep vult aan: “In de warmtetransitie vormt groen gas een mooie oplossing als er echt geen andere alternatieven zijn. Ondertussen moeten overheden en het bedrijfsleven ook echt actief aan de slag met het stimuleren van groengas-productie en andere duurzame warmte- en energiedragers.”

Meer weten over het onderzoek?

Lees het onderzoeksrapport en bekijk de infographic voor meer informatie.

Groen gas invoeden voor uw bedrijf?

Lees meer over de haalbaarheidstoets voor uw bedrijf op onze pagina over groen gas.