Halfjaarbericht Enexis Groep 2021

Enexis Netbeheer investeert in het uitbreiden van ons elektriciteitsnet om de energietransitie mogelijk te maken. Zo is er in het eerste half jaar van 2021 een werkpakket uitgevoerd tot € 440 miljoen; een toename van € 37 miljoen vergeleken met de eerste helft van 2020.

Dit blijkt uit het halfjaarbericht van Enexis Groep. Naast de halfjaarcijfers van 2021 worden ook de doelstellingen en prestaties gedeeld. Centraal staat de uitvoering van de energietransitie. Wat valt op?

  • Stijgend aanbod van elektriciteit
    Er is steeds meer behoefte aan elektriciteit en klanten willen duurzaam opgewekte energie terugleveren. In het eerste halfjaar van 2021 sloot Enexis opnieuw meer klanten aan dan in dezelfde periode vorig jaar en investeerde € 240 miljoen in het elektriciteitsnet. Er is in deze periode maar liefst 467 megawatt (MW) aan duurzaam opgewekte energie op land aangesloten, waarmee ruim 140.000 huishoudens van stroom kunnen worden voorzien. 
  • Veilig en betrouwbaar netbeheer
    In de regio’s van Enexis Netbeheer was de gemiddelde uitvalduur van elektriciteit 9,9 minuten in de eerste helft van 2021. Daarmee is het een van de meest betrouwbare en veilige energienetwerken ter wereld. Ook in de transitie naar een nieuw, duurzaam energiesysteem wil Enexis voor een hoge mate van betrouwbaarheid zorgen en een veilige werkomgeving bieden.
  • Mismatch tussen ambities en uitvoerbaarheid
    Enexis Groep wil de Nederlandse klimaatdoelen halen en werkt daar actief aan. Dat levert de komende jaren veel werk op, maar er is sprake van een tekort aan technisch personeel en lange doorlooptijden door vergunningen en inspraakprocedures. Meer regie vanuit de overheid en heldere prioriteiten zijn nodig om slimme keuzes te maken voor de inrichting van het energiesysteem van de toekomst.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar het volledige halfjaarbericht 2021 op:  www.enexisgroep.nl/halfjaarbericht