Meer netcapaciteit beschikbaar in Noord-Nederland

Het aantal duurzame initiatieven zoals zonneparken blijft fors toenemen. Dat is goed nieuws voor het behalen van de klimaatdoelen. Voor de netbeheerders is het een uitdaging: we moeten het bestaande net tot het uiterste benutten en uitbreiden waar nodig. Daarvoor zoeken we continu naar nieuwe wegen. Met de introductie van een nieuwe rekenmethode en de ingebruikname van een nieuw hoog- en middenspanningsstation komt er in het noorden van ons land extra capaciteit beschikbaar.

Capaciteit energienet is continu in beweging

De beschikbare ruimte op ons energienet is beperkt, maar wel continu aan verandering onderhevig. We zijn samen met o.a. TenneT (netbeheerder hoogspanningsnet) en de overheid altijd op zoek naar mogelijkheden om zoveel mogelijk initiatieven aan te kunnen sluiten. Verschillende factoren spelen daarin een rol. Niet alleen door fysieke uitbreiding komt er meer capaciteit beschikbaar, maar bijvoorbeeld ook door de keuzes die onze klanten maken, aangepaste wet- en regelgeving (o.a. cablepooling en loslaten redundantie-eis), mogelijkheden voor congestiemanagement en nieuwe inzichten over de impact die energiestromen in de praktijk hebben op de stations.

Nieuw station

In september 2020 nemen we de nieuwe hoog- en middenspanningsstations Eemshaven Midden in gebruik. Het huidige station Eemshaven Oost heeft niet voldoende capaciteit voor de grote vraag naar nieuwe aansluitingen. Om dit station niet te overbelasten en wel te kunnen voldoen aan de toenemende vraag, plaatsen we een extra station. Op dit nieuwe station sluiten we een deel van de bestaande huizen en bedrijfspanden in de regio aan én we kunnen voor zo’n 100 MW aan nieuwe initiatieven van klanten op de interesselijst van regio Eemshaven op dit station aansluiten.

Nieuwe rekenmethode

Om fysieke congestie en daarmee overbelasting (onveiligheid en schade) in de toekomst steeds beter te kunnen voorkomen, zijn we continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Zo hebben we samen met TenneT gezocht naar een verbeterde rekenmethode die gebaseerd is op de gegevens van de eerder uitgevoerde onderzoeken naar congestiemanagement. Op basis van deze lokale data kunnen we veel gedetailleerder kijken naar de energiestromen per station. Daarmee zijn we opnieuw gaan rekenen en komt er verdeeld over meerdere stations zo’n 170 MW extra capaciteit beschikbaar, met een bandbreedte van 0 – 15 MW per station.

Praktijk

Met deze extra capaciteit kunnen we een deel van de wachtende klanten eerder aansluiten dan gepland. Wij nemen contact op met de klanten die hiervoor in aanmerking komen. De totale vraag naar transportcapaciteit in Noord-Nederland is echter veel groter dan deze extra capaciteit. Voor nieuwe initiatieven of klanten die onlangs geen transportindicatie konden krijgen, is dit helaas nog geen oplossing. Structurele netuitbreidingen blijven nodig om de komende jaren in de totale behoefte aan netcapaciteit te kunnen voorzien.

Lees meer over hoe Enexis Netbeheer werkt aan de toekomst van energie