Eén centrale ingang voor de partners van alle netbeheerders

De netbeheerders hebben een gezamenlijke visie ontwikkeld voor betere dienstverlening aan partners in marktfacilitering: energieleveranciers, programmaverantwoordelijken, ODA’s en meetverantwoordelijken. De visie heeft als doel om de partners efficiënt en eenduidig van dienst te kunnen zijn. Een onderdeel daarvan is partnersinenergie.nl: één centrale ingang waarin de partners hun vragen aan de regionale netbeheerders kunnen stellen.

Partnersinenergie.nl wordt dé ingang voor alle vragen van marktpartijen. Binnenkort hoeft u als partner de informatie die u nodig heeft niet meer bij iedere netbeheerder afzonderlijk op te halen. Dan beantwoorden we uw vragen eenduidig en efficiënt via de chat- en ticketfunctie van partnersinenergie.nl. Daarnaast is er een kennisbank met artikelen over veelvoorkomende onderwerpen.

Pilot

We draaien nu een pilot met een kleine groep gebruikers, zodat we de content en functionaliteit verder kunnen optimaliseren. De portal wordt continu aangevuld op basis van nieuwe gebruikersinzichten. Geleidelijk gaan er steeds meer medewerkers van de netbeheerders en partners via partnersinenergie.nl werken. U krijgt bericht zodra u via het portal kunt gaan werken. Tot die tijd kunt u als partner natuurlijk gewoon bij ons terecht via uw (leveranciers)ingang of relatiemanager.

Meer weten

Wilt u meer weten over de klantbedieningsstrategie van de gezamenlijke netbeheerders? Neem dan contact op met Roel Eerhart, projectleider Klantbediening Marktpartijen via roel.eerhart@enexis.nl.