Werk aan oudere gasleidingen deels uitgesteld mogelijk asbest aanwezig

*Update juli 2020* Branchevereniging Netbeheer Nederland heeft nieuwe werkwijzen ontwikkeld om veilig te werken aan asbestverdachte oude gasleidingen. Enexis Netbeheer pakt stilgelegde werkzaamheden in huizen (laagbouw) inmiddels weer op. In flats en andere gebouwen waarin de gasleiding door een schacht naar boven loopt, kan dat nog niet. Daarvoor is nog verder onderzoek nodig.

Werkzaamheden uitgesteld

De Nederlandse netbeheerders hebben gezamenlijk besloten om een bepaald type oudere verbindingen in gasleidingen nader te onderzoeken omdat ze asbest kunnen bevatten. Het werken hieraan kan risico opleveren voor de monteur. We stellen een deel van onze geplande werkzaamheden daarom uit. Als het om werkzaamheden op uw adres gaat, dan krijgt u daar uiteraard bericht over. Wanneer er niet aan de verbinding wordt gewerkt, is er geen risico.

Hennepverbindingen met kit

Het onderzoek betreft verbindingen met hennep. Die kunnen afgedicht zijn met een kit die in sommige gevallen asbest bevat. Deze kit is door veel branches toegepast tot en met 1978. De verbindingen kunnen voorkomen in bijvoorbeeld oudere cv-installaties en riolering. Vanaf de buitenkant is niet te zien of de gebruikte kit asbest bevat.

De verbinding vormt geen risico. Alleen het losdraaien of loszagen van de verbinding kan leiden tot het vrijkomen van asbestdeeltjes, wat voor monteurs een gezondheidsrisico kan vormen. Daarom stellen de netbeheerders, waar dat kan, werkzaamheden aan oudere leidingen uit. Reparatie van gaslekken is dankzij een veilige werkwijze wel mogelijk, zonder de verbindingen los te draaien.

Wat betekent dit voor u?

Als u een afspraak heeft voor bijvoorbeeld vervanging van de gas-aansluitleiding, kan het zijn dat die wordt uitgesteld. U krijgt hier vanzelfsprekend bericht over. De komende periode worden de asbestverdachte verbindingen geïnventariseerd, zodat duidelijk is waar geplande werkzaamheden wel of niet door kunnen gaan. De netbeheerders laten zich door onafhankelijke experts adviseren over een werkwijze om verbindingen met asbesthoudende kit te kunnen vervangen. Dit kan enkele maanden in beslag nemen, omdat een andere manier van werken uitvoerig wordt getest.

Ervaring met asbest

Het minimaliseren van mogelijk gezondheidsrisico voor eigen medewerkers of die van aannemers, staat voorop. Netbeheerders hebben ervaring met de aanwezigheid van asbest in hun werk. Zowel in de eigen installaties en gebouwen als in de panden waar gewerkt wordt. Asbest is in het verleden breed toegepast bijvoorbeeld in dak- en gevelbeplating, kitten, isolatiemateriaal en pakkingen. Protocollen en veiligheidsvoorschriften rond het werken met asbest zijn een vast onderdeel van de technische opleidingen bij de netbeheerders. Daarnaast hebben de verschillende regionale netbeheerders een speciale helpdesk voor de eigen monteurs die vragen hebben over het werken met asbest.

Vragen over asbest in gasaansluitleidingen

 • Als uw huis voor 1979 is gebouwd, kan het zijn dat er in de waterleiding, gasleidingen of de leidingen van de centrale verwarming gebruik is gemaakt van asbesthoudende kit bij het maken van verbindingen. Het gaat om verbindingen tussen stukken leiding waarbij hennep (een soort touw) is gebruikt. Soms werd op de verbinding een kit gesmeerd. En deze kit kán asbest bevatten, maar niet alle soorten bevatten asbest.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Nee, het gaat alleen om gasleidingen.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Het gaat om de koppelingen tussen 2 stukken leiding of tussen de leiding en een apparaat. In het verleden werd er een schroefdraad gemaakt in een ijzeren pijp. Om de verbinding gasdicht te maken, is er een materiaal nodig om de ruimte op te vullen. Nu wordt daarvoor een teflon tape gebruikt, maar vroeger was dat henneptouw. Daar werd als afdichting soms kit op gesmeerd. Deze kit kán dus asbest bevatten, maar dat hoeft niet.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Nee, dat kunt u niet zien. Alleen deskundigen kunnen daar iets over zeggen na onderzoek.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Als u zeker wilt weten of op de verbindingen (of koppelingen) in de gas-, water- of cv-leidingen in uw huis asbesthoudende kit is gebruikt, zult u een asbestbedrijf moeten inschakelen. Wij doen dat zelf ook.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Nee, alleen iemand die in zijn werkzame leven jarenlang regelmatig asbestdeeltjes inademt, bijvoorbeeld door het werken aan deze verbindingen, loopt mogelijk risico. Wanneer u de verbindingen ongemoeid laat, is er geen risico. U vindt meer informatie over asbest op de website van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

  Heeft dit antwoord u geholpen?

Vragen over de nieuwe werkwijze

 • Als een gasaansluiting in een pand van 1978 of ouder moet worden verwijderd of aangepast, komt er eerst een monteur langs voor een controle. Hij bekijkt dan of de verbindingen van de gasleidingen asbestverdacht zijn. ls dat zo? Dan zijn er 2 mogelijkheden:

  • Gaat het om werk op een enkel adres, dan neemt de monteur extra veiligheidsmaatregelen, ook al weet hij niet zeker of er asbest in de kit zit.
  • Gaat het om werk om meerdere adressen in dezelfde wijk, dan schakelt Enexis Netbeheer een asbestspecialist in. Deze neemt op een representatief aantal adressen monsters die in een laboratorium worden onderzocht. Zit er asbest in de kit? Dan stellen we onze werkzaamheden in flats en andere hoogbouw uit. In andere panden kunnen de monteurs wel aan de slag maar nemen ze extra veiligheidsmaatregelen.

   

  Extra veiligheidsmaatregelen

  Zit er asbest in de verbindingen, dan gebruikt de monteur bij bepaalde handelingen hoogwaardige, industriële, vochtige doeken die asbestvezels vasthouden. Deze doeken voert hij na gebruik direct af in speciale asbest-afvalzakken. Hetzelfde geldt voor de verbindingen en leidingdelen zelf waarin asbest kan zitten. Zo voorkomen we dat er asbestvezels vrijkomen die ingeademd kunnen worden.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Vermoedelijk eind 2020. Het testen van nieuwe werkwijzen voor flats en andere hoogbouw is nog niet afgerond. Er zijn tests nodig in een leegstaand pand van vóór 1979 met gasleidingen waarin asbesthoudende fitterskit is gebruikt in de verbindingen. Het vinden van een geschikte testlocatie kost de nodige tijd. Het testen zelf neemt ook nog enkele maanden in beslag. Natuurlijk hervat Enexis Netbeheer de werkzaamheden in hoogbouw zo snel mogelijk als de tests zijn afgerond met positief resultaat.

  Heeft dit antwoord u geholpen?