Halfjaarbericht Enexis Holding 2019

De energietransitie vraagt om flinke investeringen in ons energienet. In het eerste halfjaar van 2019 investeerde Enexis Netbeheer € 261 miljoen in de netten, een stijging van € 44 miljoen ten opzichte van vorig jaar. Hiervan ging het grootste deel, € 171 miljoen, naar het elektriciteitsnet.

In het halfjaarbericht gaat Enexis Groep onder andere in op het Klimaatakkoord dat het Kabinet onlangs bekendmaakte. Volgens het akkoord moet in 2030 ten minste 35 TWh (terawattuur) aan grootschalige duurzame elektriciteit op land geproduceerd worden. Deze ambitieuze doelstelling is volgens Enexis Groep haalbaar en betaalbaar, mits een aantal regelingen wordt aangepast en er meer sturing en focus komt.

Transportindicatie

Enexis Groep steunt de komst van een transportindicatie. Daarnaast pleiten we ervoor om de geldigheidsduur van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)-beschikking beter te laten aansluiten bij de daadwerkelijke realisatietermijn van duurzame energieprojecten.

Bekijk op de website van Enexis Groep het halfjaarbericht en het persbericht.