Enexis Netbeheer investeert in 2019

Enexis Netbeheer investeert in 2019 ruim € 845 miljoen euro in de versterking van de energienetten om de energievoorziening van miljoenen consumenten en bedrijven betrouwbaar, betaalbaar en voor iedereen bereikbaar te houden.

We zien een sterke groei van particulieren die investeren in zonnepanelen op hun woning. Al dan niet gedreven door subsidie wordt ook het komende jaar een groot aantal zonneprojecten gerealiseerd. Soms door een energiecoöperatie, maar veelal door projectontwikkelaars. Enexis Netbeheer investeert niet alleen in onderhoud, vervanging en uitbreiding, maar ook in innovaties. Zodat onze netten betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar blijven en onze klanten op ons kunnen blijven rekenen. Door schaarste aan technisch personeel is een aantal geplande investeringen in 2018 niet doorgevoerd. Dit uit zich vooral in een minder dan beoogd aantal plaatsingen van Distributie Automatisering Light (DALI)- boxen.

Graag geven wij u per provincie een totaaloverzicht van de investeringen en een korte toelichting op een aantal belangrijke projecten in 2019 én een aantal sprekende voorbeelden van wat we vorig jaar hebben gedaan.

Bekijk hier de interactieve PDF met alle belangrijke projecten van Enexis Netbeheer in 2019.