Elektriciteitshuisje en geluid

Het stroomnet raakt vol. Om iedereen nu en in de toekomst te voorzien van energie breiden we het net komende jaren enorm uit. We zetten meer dan 15.000 nieuwe elektriciteitshuisjes neer. Misschien ziet u ze binnenkort ook wel in uw buurt verschijnen. Op deze pagina leest u meer over het geluid van deze elektriciteitshuisjes, ook wel stroomhuisjes, transformatorhuisjes of midden-/laagspanningsstations genoemd.

Grafiek over geluidsgolven. Hoe hoger de decibel, hoe harder het geluid.
Grafiek over geluidsgolven. Lage tonen hebben langere golflengtes (toonhoogte) en harde geluiden hebben een grotere amplitude (volume).

Wat is geluid?

Geluid heeft invloed op onze woon- en leefomgeving. Zo kunt u  genieten van geluid als u bijvoorbeeld naar muziek luistert. Maar geluid kan ook overlast veroorzaken of zelfs uw slaap verstoren.

We drukken geluidsniveau uit in decibel (dB); hoe hoger de decibel, hoe harder het geluid. Geluid bestaat uit golven (zie grafiek). Het aantal golven per seconde bepaalt de toonhoogte. Ons elektriciteitshuisje produceert een geluid met een lange golf, oftewel een lage toon.

transformatorhuisje in woonwijk
Elektriciteitskast in woonwijk

Geluid van een elektriciteitshuisje

Net als veel andere apparaten in onze leefomgeving produceert een elektriciteitshuisje geluid. Geluid wordt gemeten in decibel (dB). Het geluid van een elektriciteitshuisje komt door de transformator die onder spanning staat. Deze transformator heeft ventilatieroosters voor luchtcirculatie. Uit deze roosters kan geluid komen. Onze elektriciteitshuisjes maken tussen de 26 dB en 38 dB geluid, gemeten op 1 meter afstand . Dit is vergelijkbaar met gefluister (30 dB) en een woonkamer (40 dB) (bron: Atlas Leefomgeving). In de meeste gevallen valt dit geluid weg in het omgevingsgeluid. Heeft u toch last van het geluid? Dan kan beplanting in de omgeving helpen het geluid te dempen.

Ons elektriciteitshuisje voldoet aan de normen voor geluid

Onze elektriciteitshuisjes voldoen aan de normen voor geluid. Onze huisjes zijn net als airco’s en warmtepompen, apparaten die altijd geluid in de omgeving produceren. De Nederlandse overheid heeft een norm gesteld voor deze apparaten van maximaal 40 decibel. Bij het plaatsen van een elektriciteitshuisje proberen we zoveel mogelijk ruimte te houden tussen het elektriciteitshuisje en de nabijgelegen woningen. De definitieve locatie van een elektriciteitshuisje wordt altijd in overleg met de gemeente bepaald.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over geluid in combinatie met uw gezondheid? Kijk dan op de website van het RIVM of neem contact op met uw lokale GGD.+