Het coronavirus: maatregelen grootzakelijke klanten

Het coronavirus heeft veel gevolgen voor onze maatschappij. We houden de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten en volgen de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de overheid. Om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen, leggen wij een deel van onze werkzaamheden bij bedrijven en op locatie voorlopig stil. Door het minimaliseren van sociaal contact, beperken we besmettingsgevaar.

We hebben de afgelopen periode de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen. Wij volgen daarin het beleid van het RIVM.

Veel werkzaamheden gaan door

Op dit moment kunnen werkzaamheden voor zakelijke klanten in veel gevallen wel doorgaan. Dit heeft er vooral mee te maken dat we bij werkzaamheden voor zakelijke klanten beter kunnen inschatten hoe de werkomstandigheden eruit zien. Vaak is er bij deze werkzaamheden geen direct fysiek klantcontact, waardoor er minder kans is op besmetting. Uiteraard geldt ook voor zakelijke klanten dat afspraken waarbij wel fysiek contact nodig is, uitgesteld worden. Zakelijke klanten worden hierover geïnformeerd.

Mogelijke vertraging van projecten

In een aantal gevallen zijn we bij het uitvoeren van projecten afhankelijk van derden. We moeten in gesprek met particuliere grondeigenaren en/of andere partijen zoals gemeentes voor bijvoorbeeld het vestigen van zakelijk recht, vergunningen of bodemonderzoek. Sommige gesprekken voeren we nu digitaal. Maar dit kan niet altijd. Afspraken waarbij persoonlijk contact vereist is zoals ondertekenen en/of identificeren, gaan vanwege de getroffen coronamaatregelen voorlopig niet door. Hierdoor kunnen projecten vertraging oplopen. Geldt dit voor uw project? Dan ontvangt u hier van ons een e-mail over.

Wij nemen contact met u op

Wanneer we deze afspraken opnieuw kunnen inplannen, hangt af van de richtlijnen van het RIVM. Enexis Netbeheer houdt zich daaraan. U hoeft zelf niets te doen: als de veiligheidsrichtlijnen van het RIVM het weer toelaten om het werk uit te voeren, maken we nieuwe afspraken. Uiteraard houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen en de planning van uw project.

Lees ook:

Veelgestelde vragen over geplande afspraken

Veel van de afspraken waarvoor een monteur bij u binnen moet zijn, gaan niet door. Op dit moment richten we ons op het uitvoeren van dringende werkzaamheden. Wij doen ons best om afspraken die niet door kunnen gaan, tijdig te annuleren. Dit doen we telefonisch of per brief. Als u niets van ons gehoord hebt, kunt u ervan uitgaan dat uw afspraak gewoon doorgaat. Twijfelt u? Neem dan contact op met onze Klantenservice.

Nee, u hoeft zelf niets te doen: wij nemen contact met u op om een nieuwe afspraak te maken.

Wanneer we de afspraak opnieuw kunnen inplannen, hangt af van de richtlijnen van het RIVM. Enexis Netbeheer houdt zich daaraan. Als de veiligheidsrichtlijnen van het RIVM het weer toelaten om het werk bij u thuis of uw bedrijf uit te voeren, nemen we contact met u op om een nieuwe afspraak te maken.

Ja, als u een afspraak hebt die wij niet hebben afgezegd en u hebt gezondheidsklachten, dan vragen wij u om de afspraak te annuleren.

Als een monteur voor dringende werkzaamheden toch bij u binnen moet zijn, neemt hij extra maatregelen. Voordat hij binnenkomt, geeft hij daar uitleg over. Hij zal u vragen naar een andere ruimte te gaan na het openen van de deur, hij houdt afstand en overlegt telefonisch met u. Ook kan het zijn dat de monteur extra beschermende middelen draagt zoals handschoenen, een veiligheidsbril of een mondkapje.

Veelgestelde vragen over het oplossen van storingen

Als uw huis of bedrijf geen energie heeft en er moet een monteur langskomen om de storing te verhelpen, dan stelt de medewerker van de meldkamer u een paar extra vragen in verband met het coronavirus. De monteur die langskomt om de storing te verhelpen, zal ook vragen naar uw gezondheid, bezoek aan risicogebieden en of u contact hebt gehad met anderen die mogelijk besmet zijn met het coronavirus.

Als er een risico is, voert de monteur alleen dringende werkzaamheden uit én neemt hij extra maatregelen. Hij zal u vragen naar een andere ruimte te gaan na het openen van de deur, hij houdt afstand en overlegt telefonisch. Ook kan het zijn dat de monteur extra beschermende middelen draagt zoals handschoenen, een veiligheidsbril of mondkapje. Zo voorkomen we besmetting, maar is het wel mogelijk om storingen op te lossen.

Ja, iedereen moet kunnen rekenen op de veilige en betrouwbare levering van energie. Bij het melden van de storing, wordt er aan u gevraagd of u gezondheidsklachten hebt. Als dat het geval is, neemt de monteur de nodige veiligheidsmaatregelen en vraagt hij u om in een andere ruimte te blijven zo lang hij in uw huis is.

Zeker nu zoveel mensen thuis werken en scholen gesloten zijn, is het enorm belangrijk dat wij veilig en betrouwbaar gas en elektriciteit leveren. Het voorkomen en verhelpen van storingen heeft bij ons, zoals altijd, zeer hoge prioriteit. Werkzaamheden we die veilig kunnen uitstellen, leggen we stil. Verder wassen onze monteurs regelmatig hun handen, houden ze afstand, schudden ze geen handen en houden ze hun eigen gezondheid goed in de gaten. Zo minimaliseren we de kans dat monteurs en anderen besmet raken. Wij blijven storingen 24 uur per dag, 7 dagen per week oplossen.

Veelgestelde vragen over werkzaamheden in de buurt

Het uitstellen van deze werkzaamheden brengt geen extra risico met zich mee. Alle verouderde gasleidingen in Enexisgebied moeten voor 2024 vervangen zijn. Hiervoor maken we jaarlijks een planning. We plannen dus jaren vooruit. Daardoor is het verantwoord om deze werkzaamheden enige tijd uit te stellen.

Een veilige en betrouwbare levering van gas en elektriciteit is altijd onze prioriteit. Ook nu. Wij begrijpen goed dat een stroomonderbreking nu extra vervelend is. Toch voeren wij nog sommige onderhoudswerkzaamheden uit waarbij we de energietoevoer naar huizen en bedrijven tijdelijk onderbreken. Het gaat om dringende werkzaamheden die als doel hebben: voorkomen dat u op een onverwacht moment zonder elektriciteit komt te zitten door een storing.

Uiteraard wegen we zorgvuldig af welke onderhoudswerkzaamheden worden uitgesteld en welke toch doorgaan. Daarbij kijken we niet alleen naar de urgentie van ons werk, maar ook naar:

 • welke klanten (huishoudens, winkels, industrie) wellicht overlast gaan ervaren;
 • het aantal adressen dat geraakt wordt;
 • de duur van de onderbreking.
U krijgt van tevoren bericht van ons als wij gas en/of elektriciteit bij u moeten onderbreken.

Veelgestelde vragen over aangevraagde werkzaamheden

Alle werkzaamheden voor grootzakelijke klanten gaan door, mits onze medewerkers zich aan alle huidige veiligheidsrichtlijnen kunnen houden.

Toch kunnen werkzaamheden projecten vertraging oplopen als gevolg van de coronamaatregelen. Wij zijn vaak afhankelijk van andere partijen. Voor zaken zoals vergunningen en bodemonderzoek moeten we in gesprek met bijvoorbeeld gemeentes. Een deel van die afspraken kunnen we online organiseren. Afspraken waarbij direct klantcontact nodig is i.v.m. het ondertekenen en/of identificeren gaan voorlopig niet door en ook andere afspraken kunnen door de maatregelen vertraging veroorzaken. Dat kan weer vertraging van onze werkzaamheden opleveren. U krijgt het te horen van uw contactpersoon als uw opdracht wordt uitgesteld.

De materialen die we bij Enexis Netbeheer gebruiken, komen uit veel verschillende landen binnen en buiten Europa. Onze leveranciers hebben uiteraard te maken met de gevolgen van het coronavirus, maar zij blijven vooralsnog produceren. Ze kunnen gewoon materialen blijven leveren, uitzonderingen daargelaten.

Wij houden goed in de gaten of er materiaalschaarste optreedt door teruglopende productie en/of logistieke problemen. Als onze werkzaamheden toch vertraging oplopen door materiaalschaarste, hoort u dat natuurlijk van ons.

Veelgestelde vragen over betalingen

Stuur een e-mail naar onze Klantenservice waarin u ons vraagt om de automatische incasso stop te zetten. Vermeld in uw e-mail de volgende gegevens:

 • Uw klantnummer;
 • Aansluitadres(sen);
 • EAN-code(s) van de aansluiting(en).

Binnen 5 werkdagen verwerken wij uw wijziging. U krijgt hiervan een bevestiging per e-mail. Vanaf de eerstvolgende facturatierun staat automatische incasso uit en vragen wij u om factuurbedragen naar ons over te boeken.

Ons e-mailadres is: klantenservice.zakelijk@enexis.nl.

Neem contact op met onze Klantenservice om de mogelijkheden te bespreken. Dat kan telefonisch via 088 857 22 22. Of mail naar klantenservice.zakelijk@enexis.nl.

Ja, dat kan. U kunt uw contractwaarde (ook gecontracteerd transportvermogen genoemd) eenvoudig wijzigen. Zorg er wel voor dat u goed weet wat de gevolgen zijn.

 • Een verlaging leidt niet per definitie tot een kostenverlaging! Verlaagt u de contractwaarde van uw elektriciteitsaansluiting en verandert daardoor het netvlak? Maak dan eerst een berekening van de nieuwe netwerkkosten en bekijk het verschil.
 • Overschrijdt u de nieuwe contractwaarde binnen 12 maanden? Dan stellen wij de contractwaarde naar boven bij en brengen wij de kosten voor deze hogere contractwaarde met terugwerkende kracht in rekening vanaf het moment van de verlaging. Deze verrekening staat op uw eerstvolgende factuur.
 • Meer informatie vindt u op de pagina: Wat is een contractwaarde?  
 • Op Mijn Enexis Zakelijk staat wanneer u uw contractwaarde kunt wijzigen. En wat er gebeurt als u het afgesproken vermogen overschrijdt.

Contractwaarde wijzigen

Hebt u nog geen account voor Mijn Enexis Zakelijk? Dan kunt u hier een account aanmaken.

Veelgestelde vragen over compensatie van schade

Hebt u aantoonbaar extra kosten gemaakt door de maatregelen die wij hebben genomen in verband met het coronavirus? Dan kunt u een schadevergoeding bij ons indienen. Wij bekijken of wij gemaakte kosten uit coulance kunnen vergoeden.

 • Vul hiervoor ons klachtenformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u bericht over de voortgang.
 • Of bel onze Klantenservice via 088 857 22 22.

Als u schade hebt, kunt u contact opnemen met uw relatiemanager om de mogelijkheden te bespreken. Hebt u geen relatiemanager? Neem dan contact op met de afdeling Klachten & Claims:

 • Bel naar 088 857 71 79. Wij zijn iedere werkdag van 8.00 tot 17.00 uur bereikbaar.
 • Of stuur een e-mail met een beschrijving van de situatie, de geleden schade en uw gegevens (klantnummer, aansluitadres(sen) en/of EAN-code(s)) naar: klachten@enexis.nl.
 • Of vul het schadeformulier in op onze website.

Was dit antwoord nuttig?