Compensatievergoeding na storing langer dan 4 uur

Als u door een storing langer dan 4 uur geen elektriciteit of gas hebt, keren wij automatisch de compensatievergoeding uit waar u recht op hebt. Dit is een vergoeding voor de netwerkkosten die u betaalt.

Bericht over compensatievergoeding

Bij elke storing die langer duurt dan 4 uur, bekijken wij wie recht heeft op een compensatievergoeding. Binnen 6 weken na de storing krijgt u hierover automatisch een brief. Hebt u na 6 weken geen bericht gehad? Vul dan het compensatieformulier storingen in.

  Hoogte compensatievergoeding
 Duur van de onderbreking  Vergoeding
 Korter dan 4 uur  U krijgt geen vergoeding
 4 tot 8 uur  35 euro
 Langer dan 8 uur  35 euro + 20 euro voor iedere 4 uur

De hoogte van de vergoeding hangt af van de capaciteit van uw aansluiting. De genoemde tarieven gelden voor de aansluitingen die de meeste huishoudens hebben (elektriciteit t/m 3 x 25 A, gas t/m G25). Tarieven voor andere aansluitingen vindt u op onze zakelijke pagina compensatievergoeding.

Uitbetalen

Voor het uitbetalen hebben we uw bankrekeningnummer nodig. Dit vragen we op bij uw energieleverancier of eventueel bij u. Hebt u een brief gekregen over compensatievergoeding waarin we vragen om uw rekeningnummer? Geef dat dan door met het formulier IBAN doorgeven. Zodra we uw rekeningnummer binnen hebben, betalen we binnen 3 weken de compensatievergoeding aan u uit.

Duur van een storing vaststellen

Wij betalen alleen een compensatievergoeding uit bij een aaneengesloten onderbreking van elektriciteit en/of gas. Als begin houden we aan: het eerste moment waarop Enexis Netbeheer een storingsmelding binnenkrijgt. Als Enexis Netbeheer de storing zelf als eerste vaststelt, is het tijdstip waarop wij dat doen het begin van de storing. In de tabel met opgeloste storingen (aparte tab) kunt u tot 30 dagen na een storing zien wanneer die precies is begonnen en geëindigd.

Wanneer geen vergoeding?

  • Bij aangekondigde werkzaamheden hebt u geen recht op een compensatievergoeding. Wij sturen u in zo’n geval tijdig een brief zodat u rekening kunt houden met de gas- of stroomonderbreking.
  • Als een storing korter dan 4 uur duurt, hebt u ook geen recht op een compensatievergoeding.

Wij vergoeden geen schade die het gevolg is van een onderbreking van gas en/of elektriciteit, zoals bijvoorbeeld inkomstenderving.

Schade melden

Wij vinden het erg vervelend als u schade hebt geleden door een storing. U kunt zich online bij ons melden. Hiervoor stellen wij eerst een paar vragen. Wij zijn namelijk niet in alle gevallen aansprakelijk. Binnen 10 dagen ontvangt u bericht over de afhandeling van uw verzoek.

menu