Voorrijkosten

Bij een storing in ons energienet, uw aansluiting op ons net of in uw meter, zijn de kosten voor het repareren voor Enexis Netbeheer. Wel zijn er 3 situaties waarin wij voorrijkosten berekenen: als wij onnodig moeten langskomen, bij nalatigheid  en voor kortdurende werkzaamheden op uw verzoek. Deze situaties leggen we op deze pagina verder uit.
 

1. Onnodig langskomen

  • U bent niet aanwezig op het tijdstip van een afspraak.

  • Onze monteur is op uw verzoek gekomen en kan niet (goed) bij de plek waar hij zijn werkzaamheden moet uitvoeren. Er staan bijvoorbeeld zware bouwmaterialen in de weg. Of er blijkt puin in de grond te zitten op de plek waar onze monteur kabels of leidingen moet leggen.

  • U laat ons komen voor een handeling die u zelf had kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld het inschakelen van de hoofdzekering.

  • De oorzaak van een storing waarvoor u ons laat komen, zit in uw eigen installatie. Het gaat bijvoorbeeld om een storing in uw groepenkast, bedrading, verwarmingsinstallatie of een elektrisch apparaat. Voor het oplossen hiervan kunt u een installateur inschakelen. 
    Tip: met het Enexis Netbeheer stappenplan storingen  komt u er snel achter waar de oorzaak van een storing zit: in het netwerk van Enexis Netbeheer of in uw eigen installatie.

2. Nalatigheid

Onder nalatigheid valt onder meer: u laat ons verschillende keren komen voor hetzelfde type werkzaamheden terwijl u weet dat u dit kunt voorkomen. U laat bijvoorbeeld de capaciteit van uw elektriciteitsaansluiting niet verhogen. In plaats daarvan vraagt u ons herhaaldelijk om een kapotte hoofdzekering te vervangen.

Een hoofdzekering gaat bij normale belasting een leven lang mee. De enige redenen waardoor een hoofdzekering doorbrandt, zijn: herhaaldelijke overbelasting of kortsluiting in uw apparatuur of bedrading. Twijfelt u aan uw installatie? Kijk op energieveilig.nl (zoek op ‘overbelasting’). Of vraag een installateur om advies. Voor meer informatie over het wijzigen van uw aansluiting, kunt u contact opnemen met onze Klantenservice.

3. Kortdurende werkzaamheden

Wij voeren op uw verzoek kortdurende werkzaamheden uit in uw meterkast. Denk aan het herstellen van een verbroken zegel of het afdoppen van een gasleiding. Hiervoor hebben wij geen aparte tarieven en berekenen wij dus alleen voorrijkosten.

Geen voorrijkosten bij gaslucht

Als u een gaslucht meldt, stuurt Enexis Netbeheer nooit een rekening voor voorrijkosten. Ruikt u gas? Neem geen risico en bel het Nationaal storingsnummer gas en stroom: 0800 – 9009.

Tarief voorrijkosten 2021

   Kosten excl btw  Kosten incl btw 
Voorrijkosten

€ 53,80 

€ 65,10