Man bekijkt tablet

Uitleg tariefopbouw netwerkkosten

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) bepaalt de maximale tarieven die netbeheerders mogen hanteren voor het maken van nieuwe aansluitingen. Ook voor de maandelijkse kosten van uw aansluiting of meter gelden maximumtarieven. Ze staan in de Tarievencode Elektriciteit en de Tarievencode Gas. De tarieven zijn gebaseerd op de capaciteit van uw aansluiting (aansluitwaarde).

Kosten werkzaamheden aansluiting of meter

Als u een nieuwe aansluiting of een andere meter wilt, of als u iets wilt veranderen aan uw aansluiting, moet u Enexis Netbeheer inschakelen. Voor dit soort werkzaamheden maken we kosten die we aan u doorberekenen. We werken daarvoor met vastgestelde tarieven die gebaseerd zijn op:

  • Arbeidskosten
  • Materiaalkosten
  • Administratiekosten

In sommige gevallen betaalt u een meerprijs, bijvoorbeeld als u een extra kabel wilt laten verwijderen dan in onze eerdere berekening is meegenomen.

Naar bedragen voor kosten werkzaamheden aan aansluiting of meter

Maandelijkse netwerktarieven aansluiting of meter

Aan uw energieleverancier betaalt u voor het verbruik van gas en elektriciteit. Daarnaast betaalt u maandelijks netwerkkosten. Uw energieleverancier int die netwerkkosten en draagt het geld af aan Enexis Netbeheer. We hanteren capaciteitstarieven (CapTar). Alle Nederlandse netbeheerders stellen hun CapTar-tarieven op dezelfde manier vast. De Autoriteit Consument & Markt bepaalt de maximale capaciteitstarieven. Ze zijn opgebouwd uit een aantal netwerkkosten.

Uw aansluiting

Wilt u weten wat u aan netwerkkosten betaalt voor de aansluiting bij u thuis? Noteer de laatste 6 cijfers van uw meternummer en log in op Mijn Enexis.

Dubbeltarief

Vanaf 1 juli 2021 kunt u alleen met een slimme meter nog gebruikmaken van dubbeltarief (piek-dal, dag-nacht, hoog-laag), omdat het TF-signaal dan verdwijnt. Bij dubbeltarief rekent uw energieleverancier met 2 verschillende tarieven. Lees meer over dubbeltarief.

Wat zijn netwerktarieven?

  • Uw aansluiting. Voor het onderhoud en beheer hiervan betaalt u een vast bedrag per dag (aansluitdienst). Het bedrag hangt af van de capaciteit van uw aansluiting.
  • Het transport van energie naar uw aansluiting. U betaalt voor ‘vastrecht’ en ‘transportdienst’ een vast bedrag per dag.
  • Het onderhoud en het beheer van het ondergrondse netwerk van gasleidingen en elektriciteitskabels in Nederland.

Naar bedragen voor maandelijkse netwerktarieven

Vermoeden te hoge netwerkkosten

Fouten maken is menselijk. Slechts in een enkel geval komt het voor dat consumenten te hoge netwerkkosten betalen. Dit is het geval wanneer de aansluitcapaciteit volgens onze gegevens hoger is dan de werkelijkheid. Vermoedt u dat uw netwerkkosten te hoog zijn? Dan kunt u dit door ons laten controleren.