Energietransitie en uw huis: wat kunt u doen?

De energietransitie is begonnen. In 2050 moet ons land CO2-neutraal zijn en moeten alle woningen in ons land aardgasvrij zijn. Dat hebben we afgesproken in het Klimaatakkoord uit 2019. Dit betekent dat we overstappen van energie uit fossiele brandstoffen, zoals aardgas, kernenergie en steenkolen, naar volledig groene energie. Op dit moment hoeft u nog niks te doen, maar dat kan wel. Wij vertellen u graag meer over de energietransitie.
Zonnepanelen op dak

Hoofdrol voor gemeenten

De energietransitie zorgt voor veel vragen bij mensen. Hoe verwarmen we ons huis zonder aardgas te gebruiken? Gelukkig staat u er niet alleen voor. De overheid heeft alle gemeenten in ons land gevraagd om de overstap naar aardgasvrij wonen in goede banen te leiden.

De gemeente bepaalt welke wijk wanneer van het gas afgaat en wat het alternatief wordt. Op dit moment onderzoeken ze wat er technisch kan én wat per wijk de beste optie is. Bewoners, woningcorporaties, buurtbewoners en netbeheerders helpen ze hiermee. In 2021 moet elke gemeente een plan (ook wel de transitievisie warmte genoemd) hebben. In dit plan staan voorstellen voor duurzaam aardgasvrij verwarmen en koken. 

Wat MOET u nu doen?

Helemaal niets, tenzij uw wijk door uw gemeente als proeftuin is aangewezen. 

Wilt meer weten over de plannen voor uw wijk? Neem contact op met uw gemeente.

Wat KAN u nu doen?

Uw woning isoleren, korter douchen of de verwarming een graadje lager zetten kan nooit kwaad. Op milieucentraal.nl vindt u praktische tips over isoleren en het duurzaam verwarmen van een woning.

Energietransitie: belangrijke momenten

Het jaar 2050 lijkt ver weg, maar vergis u niet. Het is dichterbij dan u denkt. Nederlandse woningen aardgasvrij maken is een complexe opgave met veel spelers. Wij zijn verantwoordelijk voor de gasleidingen en elektriciteitskabels onder de grond. Wij investeren nu volop in het energienet van de toekomst, zodat duurzame energie voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijft.

Belangrijke momenten in de energietransitie:

  • juni 2019: presentatie van het Klimaatakkoord
  • december 2021: deadline warmtetransitie visie gemeenten
  • 2022: uitrol wijkaanpak
  • 2030: 1,5 miljoen bestaande woningen moeten van het aardgas af zijn
  • 2050: Nederland moet energieneutraal zijn

Verzwaren elektriciteit

Neemt u zonnepanelen, een (hybride) warmtepomp of gaat u elektrisch koken? Dan gaat u meer van uw elektriciteitsaansluiting vragen. Misschien is de capaciteit van uw aansluiting niet zwaar (hoog) genoeg. Een erkend installateur kan u hierover adviseren.

Het verzwaren van uw elektriciteitsaansluiting kost geld. Daarnaast zullen uw maandelijkse netbeheerkosten waarschijnlijk stijgen.

Meer info:

Verwijderen gasaansluiting

Gaat u aardgasvrij wonen? Dan kunt u uw gasaansluiting laten verwijderen. Dit kost geld. De leiding(en), gasmeter en de gaskraan moeten vakkundig verwijderd worden. Dit is veiliger én beter voor het milieu. Bekijk de tarieven.

Besluit uw gemeente straks een alternatief gas voor aardgas aan te bieden en wilt u opnieuw aangesloten worden op het gasnet? Dan worden hier kosten voor in rekening gebracht.

Meer info: 

Bekijk ook: