Verbruik zonder contract

Hieronder hebben wij de veelgestelde vragen voor u op een rijtje gezet. Zo vindt u snel het antwoord op uw vragen over verbruik zonder contract, de facturering van Enexis Netbeheer bij verbruik zonder contract en bezwaar maken.

Veelgestelde vragen

Elke woning en elk pand in Nederland is aangesloten op het elektriciteit- en gasnetwek. U hebt een energieleverancier nodig voor de energielevering op een adres. Deze zorgt voor de energielevering en brengt uw elektriciteits- en/of gasverbruik bij u in rekening.

Soms wordt er wel energie verbruikt op een adres, maar is er geen (geldig) leveringscontract afgesloten met een energieleverancier. Dit noemen we: verbruik zonder contract. Meestal blijkt dat uit een verschil tussen de meterstand die de vorige bewoner doorgaf aan zijn energieleverancier, en de meterstand die de nieuwe bewoner doorgaf aan zijn energieleverancier.​​

​​Soms wordt er wel energie verbruikt op een adres, terwijl er geen (geldig) leveringscontract is afgesloten met een energieleverancier. Als er sprake is van verbruik zonder contract in het verzorgingsgebied van Enexis Netbeheer, krijgen wij hiervoor de rekening. De nieuwe bewoner is contractant voor de elektriciteit- en gasaansluiting. Bij verbruik zonder contract richten wij ons eerst op die nieuwe bewoner. Die mag bezwaar aanmaken en bewijzen dat hij/zij de energie nooit verbruikt kan hebben. Daarna benaderen we de vorige bewoner/eigenaar. Na analyse verhalen wij deze kosten op degene die de energie daadwerkelijk heeft verbruikt.

​De meterstand (doorgegeven bij de afmelding aan de energieleverancier) van de vorige bewoner en de meterstand (van de aanmelding bij een energieleverancier) van de nieuwe bewoner sluiten niet op elkaar aan. Na analyse verhalen wij deze kosten op degene die de energie daadwerkelijk heeft verbruikt.​​

​Enexis Netbeheer maakt pas na drie maanden een rekening op voor verbruik zonder contract. Pas dan zijn de meterstanden definitief vastgesteld. Dan nemen we nog een maand voor analyse van het verbruik. De contractant voor de elektriciteit- en gasaansluiting ontvangt dus op zijn vroegst vier maanden na de laatste aanmelding bij een energieleverancier een vooraankondiging. Hierin informeren we de contractant over het verbruik zonder contract en de aankomende factuur hiervoor.​

U ontvangt de rekening, omdat u de contractant bent voor de elektriciteit- en gasaansluiting. Als niet u, maar een vorige bewoner of eigenaar verantwoordelijk is voor het verbruik zonder contract, kunt u dit aangeven. Stuur ons in dat geval bewijsmateriaal. Bijvoorbeeld:

 • een ondertekend meterstandendocument, waaruit blijkt dat u het in rekening gebrachte energievolume niet hebt verbruikt;
 • het inspectie- of opleveringsrapport, waaruit blijkt dat u niet over de gehele periode energie kon afnemen;
 • een koopovereenkomst, waaruit kan blijken dat u pas op een later tijdstip eigenaar werd van de woning en de betreffende netwerkaansluiting.

​​Er zijn verschillende partijen die aansprakelijk kunnen worden gehouden voor verbruik zonder contract. Hieronder ziet u per partij wat opgestuurd kan worden om aan te tonen dat men niet verantwoordelijk is voor het verbruik. In de brief die u hierover ontving, staat het adres (antwoordnummer) waarnaar u de documenten kunt opsturen.

​Nieuwe bewoner

 • Kopie van het complete en door beide partijen ondertekende overdrachtsdocument (koop- of huurcontract en een inspectierapport).
 • Bij ontbreken eindinspectierapport: uitleg van de situatie (wat is gebeurd?) en bij uitzetting eventueel proces verbaal sturen.
 • De meterstanden ten tijde van de datum van sleuteloverdracht (ondertekend door beide partijen).
 • Eventueel een brief of e-mail van verhuurder/notaris met bevestiging begindatum huur/koop en meterstanden.
 • Eventueel een foto van de meterstand met de krant ernaast, waarbij het meternummer zichtbaar is.
 • Eventueel correspondentieadres vorige huurder/bewoner als deze niet meer woonachtig is op dit adres

Vorige bewoner

 • ​​Kopie van het complete en door beide partijen ondertekend eindinspectierapport.
 • ​​Bij ontbreken eindinspectierapport: uitleg van de situatie (wat is gebeurd?) en bij uitzetting eventueel proces verbaal sturen.
 • ​​De meterstanden ten tijde van de datum van sleuteloverdracht (ondertekend door beide partijen).
 • ​​Eventueel een brief of e-mail van verhuurder/notaris met bevestiging einddatum huur/koop en meterstanden.
 • ​​Eventueel een foto van de meterstand met de krant ernaast, waarbij het meternummer zichtbaar is.
 • ​​Eventueel correspondentieadres van de partij die volgens u verantwoordelijk is.

Eigenaar

 • Huurcontract met meterstanden van de datum van sleuteloverdracht (ondertekend door beide partijen).
 • Eindinspectierapport met meterstanden van de datum waarop de sleuteloverdracht plaatsvond (ondertekend door beide partijen).
 • Bij ontbreken eindinspectierapport: uitleg van de situatie (wat is er gebeurd?) en bij uitzetting eventueel proces verbaal sturen.
 • Eventueel een foto van de meterstand met de krant ernaast, waarbij het meternummer zichtbaar is.
 • Eventueel correspondentieadres van de partij die volgens u verantwoordelijk is.

Meterverwijdereaar / meteraanvragen

 • Een document waaruit blijkt dat de persoon/het bedrijf slechts de opdrachtgever is van de meterverwijdering. Hier moet in staan wie de opdrachtgevende partij was.
 • Een kopie van de bon van meterinname.​

 • Aanmeldingsformulier van leverancier
 • Inschrijving gemeentelijke basisadministratie
 • Meterstandenkaart
 • Documenten die niet door alle partijen zijn ondertekend

​​Als u voor hetzelfde verbruik zonder contract al een factuur hebt ontvangen, dan kunt u dat aangeven. Stuur ons daarvan dan een bewijs. Bijvoorbeeld een kopie van de jaarafrekening.

​​Onderzoeks- en verwerkingskosten zijn de kosten die wij maken om de factuur voor verbruik zonder contract op​ te maken en te versturen. Onder deze kosten vallen bijvoorbeeld de kosten voor het onderzoek naar degene die verantwoordelijk is voor het verbruik, gepleegde telefoontjes en kosten om de factuur te maken en te versturen. Deze kosten brengt Enexis Netbeheer in rekening bij degene die de energie zonder contract heeft verbruikt.​​​​

​​Energie bepaalt in grote mate hoe we leven: hoe we wonen, werken, produceren en ons verplaatsen en is dus belangrijk in onze samenleving. Via een netwerk van kabels en leidingen onder de grond zorgt Enexis Netbeheer dat er elektriciteit en gas kan worden geleverd door een energieleverancier. Zodat u plezierig kunt wonen en werken. Dit netbeheer doen wij met trots, vakmanschap en betrokkenheid. We hebben maar één aarde. En daar moeten we zuinig op zijn.​​

Neem dan contact op met onze klantenservice.