Wat is de energietransitie?

Energietransitie is de overgang van fossiele brandstoffen (zoals aardgas, olie of steenkolen) naar volledig groene energie. De zogeheten duurzame energiebronnen. Deze overgang heeft één duidelijk doel: de opwarming van de aarde tegengaan, door de CO2-uitstoot omlaag te brengen. Om dit te realiseren, wil Nederland voor 2050 volledig overstappen op duurzame energie. Maar wat betekent dat voor u?

Windmolens in natuur wandelende man

Het Klimaatakkoord

De maatregelen die nodig zijn om volledig over te stappen op duurzame energie zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs. De Nederlandse overheid heeft dit akkoord samen met 194 andere landen ondertekend. Hierin staan afspraken die de temperatuurstijging op aarde moeten beperken tot 2 graden Celsius. Zo moet de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent verlaagd zijn vergeleken met 1990. In 2050 moet dat een daling van 95 procent zijn. Om die daling in CO2-uitstoot te realiseren, gaat ons energiegebruik de komende jaren sterk veranderen. En wordt er flink geïnvesteerd in duurzame energiebronnen.

 

Woningen straat met zonnepanelen close up

Welke duurzame energiebronnen zijn er?

Duurzame energie wordt opgewekt door energiebronnen die niet schadelijk zijn voor het milieu en herbruikbaar zijn. Het duurzaam opwekken van energie kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld met behulp van windmolens, zonnepanelen en waterkrachtcentrales. 

Duurzame energie in Nederland

In Nederland gebruiken we deze vormen van duurzame energie:

 • De wind is een onuitputtelijke bron van energie en daarom 100 procent duurzaam en belangrijk voor de energietransitie. Nederland beschikt over grote windmolenparken op land en op zee. Windmolens zorgen voor de opwek van windenergie. Deze vorm van energie is samen met zonne-energie belangrijk om de doelen van de energietransitie te halen. Daarom zullen er de komende jaren meer windmolenparken gebouwd worden.

 • De zon is een onuitputtelijke bron van energie en daarom 100 procent duurzaam en belangrijk voor de energietransitie. Met zonne-energie kun je elektriciteit en warmte opwekken: Met zonnepanelen kan zonlicht omgezet worden in elektriciteit en met een zonneboiler kan zonlicht omgezet worden in warmte.

 • Een waterkrachtcentrale gebruikt de kracht van stromend of vallend water voor het opwekken van elektriciteit. Waterkrachtcentrales zijn niet vervuilend of gevaarlijk. Daarom wordt energie uit waterkrachtcentrales beschouwd als groene energie. 

 • Meer dan de helft van de duurzame energie die in Nederland geproduceerd wordt, bestaat uit biomassa. Dit bestaat onder andere uit organisch afval zoals uw gft-afval, houtsnippers en mest. Door deze stoffen te vergisten ontstaat er biogas. Met biogas kunnen we grote ovens, fabrieken of generatoren van energie voorzien. Ten opzichte van aardgas geeft dit een flink CO2-voordeel.

 • Groen gas is duurzame energie uit biomassa. Biomassa is CO2-neutraal en wordt eerst opgewaardeerd tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Daarna kan groen gas ingevoerd worden op het gasnetwerk. Wilt u minder CO2 uitstoten? Informeer bij uw energieleverancier of groen gas aangeboden wordt op uw adres.

 • Ook waterstof kan ons voorzien van duurzame energie zonder CO2-uitstoot. Waterstof is een gas dat omgezet kan worden naar elektriciteit. Met elektrolyse is het mogelijk om waterstof te winnen uit water. Dit is een techniek waarbij je water onder stroom zet en zo waterstof en zuurstof kunt scheiden. Op dit moment zijn er verschillende proefwijken waarin waterstof gebruikt wordt voor het verwarmen van woningen.

 • Aardwarmte is warm water dat zich op minimaal 500 meter diepte onder de grond bevindt. Dit water wordt omhoog gepompt en kan gebruikt worden voor verwarming. De voordelen van aardwarmte zijn de weersonafhankelijkheid en daarmee de seizoensonafhankelijkheid. Het kan per gebied verschillen of het mogelijk is om deze warmte op kleine of grote schaal in te zetten.

 • Een warmtenet, ook wel bekend als stadsverwarming, is een netwerk van leidingen onder de grond waar warm water doorheen stroomt. Dat warme water verwarmt huizen en gebouwen. Zo’n warmtenet kan worden gebruikt om hele straten en wijken te voorzien van warmte zonder aardgas. Wilt u weten of er een warmtenet in uw wijk komt? Neem dan contact op met uw gemeente.

Zonnepanelen nieuwbouw woonwijk

Welke duurzame keuzes kunt u zelf maken?

Gaat u nu of in de toekomst aanpassingen doen aan uw woning of levensstijl? Zoals het vervangen van uw cv-ketel of het aanschaffen van een nieuwe auto? Er zijn tegenwoordig een hoop duurzame alternatieven. Zo kunt u op korte termijn al bijdragen aan de daling van uw eigen CO2-uitstoot. U kunt bijvoorbeeld:

 • Uw huis beter isoleren: Dit is altijd een waardevolle investering, zowel voor het milieu als voor uw portemonnee. Een goed geïsoleerde woning verbruikt minder gas en/of stroom.
 • Zonnepanelen laten installeren. Op deze manier kunt u zelf groene energie opwekken én terugleveren.
 • Overstappen op een zonneboiler of warmtepomp. Dit zijn uitstekende oplossingen om in uw eigen energieverbruik te voorzien.
 • Elektrisch rijden: Met een elektrische auto stoot u gemiddeld 40% minder CO2 uit.

Om de video te bekijken moet u eerst alle cookies accepteren