Congestieonderzoek Almelo Urenco

  • Status

    Ingetrokken
  • Type congestie

    Teruglevering
  • Congestie via

    Enexis

Het verwachte congestiegebied, periode en oorzaak

TenneT (landelijke netbeheerder), Enexis Netbeheer en Coteq Netbeheer (regionale netbeheerders) verwachten voor het terugleveren van elektriciteit aan het net structureel congestie in het gebied rondom het station Almelo Urenco in een periode van 5 tot 10 jaar. De verwachte congestie wordt veroorzaakt door de snelle groei van zon- en windparken waardoor de vraag naar transportcapaciteit op het station groter is dan de beschikbare n-1 capaciteit in het daar gekoppelde hoogspanningsnet. Ook zijn er in het station onvoldoende schakelaars aanwezig voor nieuwe HS/MS-aansluitingen.

Wat is het gecontracteerde en beschikbare transportvermogen?

In het genoemde congestiegebied is het totale voorziene gecontracteerde transportvermogen 25 MW. Het totale beschikbare transportvermogen bedraagt circa 0 MW. Dit vermogen is volledig vergeven in getekende offertes voor gecontracteerd transportvermogen.

De planning van de netverzwaring

De structurele oplossing is de realisatie van een uitbreiding van het hoogspanningsnet en de capaciteit van het station. TenneT heeft in samenwerking met Enexis Netbeheer en Coteq Netbeheer de alternatieven hiervoor onderzocht, dit betreft ook de mogelijke locatie van de uitbreiding. De verwachting is dat de benodigde netverzwaring over 5 tot 10 jaar gerealiseerd zal zijn. De planning heeft een grote afhankelijkheid van de planning van de benodigde hoogspanningsnetuitbreidingen van TenneT.

Het onderzoek

Enexis Netbeheer en Coteq Netbeheer doen onderzoek naar het kunnen toepassen van congestiemanagement in het genoemde gebied volgens de Netcode Elektriciteit artikel 9.5 lid 5. Het onderzoek wordt op de websites van Enexis Netbeheer en Coteq Netbeheer gepubliceerd.

Startdatum onderzoek: 11-12-2020

Onderzoek ingetrokken

Het onderzoek naar de mogelijkheid van congestiemanagement in het gebied rond het station Almelo Urenco is ingetrokken. In dit gebied zit de congestie in het hoogspanningsnet van TenneT. Het onderzoek wordt door TenneT voortgezet.

Bekijk de onderzoeken die door TenneT voortgezet worden

Datum onderzoek ingetrokken: 25-11-2022