Congestieonderzoek Hapert: blok A en B

Op deze pagina leest u de vooraankondiging voor onderzoek naar congestiemanagement. Onderaan de pagina leest u een samenvatting van de uitkomst met de meest recente informatie. Wilt u de complete uitkomst van het onderzoek lezen? Download het rapport.

Het verwachte congestiegebied, periode en oorzaak

Enexis Netbeheer verwacht voor het afnemen van elektriciteit van het net structureel congestie in het gebied rondom het station Hapert in een periode tot 2031. De verwachte congestie wordt veroorzaakt door de toenemende vraag naar aansluitingen voor onder andere elektrificatie van bedrijfsprocessen, elektrisch vervoer en wijzigingen binnen gebouwde omgeving, waardoor de vraag naar transportcapaciteit in dit netgebied groter is dan de beschikbare n-1 capaciteit.

Wat is het gecontracteerde en beschikbare transportvermogen?

In het genoemde congestiegebied bedraagt het totale gevraagde transportvermogen voor afname 93 MW. Het totale beschikbare transportvermogen voor afname van het net bedraagt circa 75 MW. Dit vermogen is volledig vergeven in getekende offertes voor gecontracteerd transportvermogen.

De planning van de netverzwaring

De structurele oplossing is de realisatie van een uitbreiding van de capaciteit van het genoemde netgebied. Enexis Netbeheer onderzoekt de alternatieven hiervoor, dit betreft ook de mogelijke locatie van de uitbreiding. De verwachting is dat de benodigde netverzwaring in 2031 gerealiseerd zal zijn. De planning heeft een grote afhankelijkheid van de planning van de benodigde hoogspannings-netuitbreidingen van TenneT.

Het onderzoek

Enexis Netbeheer onderzoekt de mogelijkheden van congestiemanagement in dit gebied, als bedoeld in de Netcode Elektriciteit artikel 9.6 eerste lid en 9.7 eerste lid. De uitkomst van het onderzoek wordt op de website van Enexis Netbeheer gepubliceerd.

Startdatum onderzoek: 17-11-2022

De uitkomst van het onderzoek

Enexis Netbeheer het haar onderzoek naar de toepasbaarheid van congestiemanagement in het netdeel Hapert blok A+B afgerond.  Dit onderzoek richt zich op de congestie met betrekking tot het afnemen van elektriciteit in het genoemde deelnet.

Uitkomst van het onderzoek is dat er vooralsnog geen transportvermogen voor nieuwe aanvragen ter beschikking kan worden gesteld. Dit komt doordat de natuurlijke groei al groter is dan op basis van congestiemanagement aan transportcapaciteit beschikbaar kan komen.

Duur van de congestieperiode 
De structurele congestie zal voortduren totdat Enexis Netbeheer de geplande uitbreidingen in HS/MS-station Hapert blok A+B heeft gerealiseerd. Conform de planning zoals opgenomen in het investeringsplan is de verwachting dat de netverzwaring eind 2025 gereed zal zijn. De planning kan een grote afhankelijkheid hebben van de planning van de benodigde hoogspanningsnet-uitbreidingen van TenneT. 

Let op: Er is op dit station ook congestie afgeroepen door TenneT. Dat wil zeggen dat ook na de uitbreidingen van Enexis congestie kan blijven bestaan totdat ook TenneT de congestie heeft opgelost. Kijk op de website van TenneT voor de gepubliceerde onderzoeken.

Lees hier het volledige congestiemanagementrapport van Enexis Netbeheer.

Deelnemen aan congestiemanagement?

Wilt u bijdragen aan het oplossen van het tekort aan transportcapaciteit en heeft u flexibel vermogen wat u kunt inzetten? Geef dan uw interesse aan ons door.