Congestieonderzoek Venray: blok Systeem Y

  • Status

    Loopt
  • Type congestie

    Afname
  • Congestie via

    Enexis

Het verwachte congestiegebied, periode en oorzaak

Enexis Netbeheer verwacht structurele congestie voor afname van elektriciteit van het net in het gebied dat beleverd wordt via het middenspanningsblok “Systeem Y” van station Venray tot en met kalenderjaar 2025. De congestie betreft midden- en laagspanningsaansluitingen in (delen van) de gemeentes Horst aan de Maas en Venray. De verwachte congestie wordt veroorzaakt door de toegenomen vraag naar transportcapaciteit door groot- en kleinverbruikers, waardoor de vraag naar transportcapaciteit in dit netgebied groter is dan de beschikbare N-1 capaciteit.

Wat is het gecontracteerde en beschikbare transportvermogen?

In het genoemde congestiegebied bedraagt het totale gevraagde transportvermogen voor afname 59 MW. Het totale beschikbare transportvermogen voor afname  van het net bedraagt 54 MW. Dit vermogen is volledig vergeven in getekende offertes voor gecontracteerd transportvermogen.

De planning van de netverzwaring

De structurele oplossing is de realisatie van een uitbreiding van de capaciteit van het genoemde netgebied. Enexis Netbeheer onderzoekt de alternatieven hiervoor, dit betreft ook de mogelijke locatie van de uitbreiding. De verwachting is dat de benodigde netverzwaring in 2026 gerealiseerd zal zijn. De planning heeft een grote afhankelijkheid van de planning van de benodigde hoogspannings-netuitbreidingen van TenneT.

Het onderzoek

Enexis Netbeheer onderzoekt de mogelijkheden van congestiemanagement in dit gebied, als bedoeld in de Netcode Elektriciteit artikel 9.6 eerste lid en 9.7 eerste lid. De uitkomst van het onderzoek wordt op de website van Enexis Netbeheer gepubliceerd.

Startdatum onderzoek: 20 maart 2024

Deelnemen aan congestiemanagement?

Wilt u bijdragen aan het oplossen van het tekort aan transportcapaciteit en heeft u flexibel vermogen wat u kunt inzetten? Geef dan uw interesse aan ons door.