Congestieonderzoek Heer: blok Systeem X

  • Status

    Afgerond
  • Type congestie

    Afname
  • Congestie via

    TenneT

In het gebied rondom het station Heer hebben wij melding gemaakt van structurele congestie bij de ACM (Autoriteit Consument & Markt). De congestie zit in het hoogspanningsnet van TenneT. Het onderzoek wordt door TenneT opgepakt.

Startdatum onderzoek: 20-12-2023
Publicatiedatum onderzoeksrapport: 18-12-2023

Bekijk de onderzoeken van TenneT