Congestieonderzoek Groningen Bornholmstraat: blok MS-A

  • Status

    Ingetrokken
  • Type congestie

    Afname
  • Congestie via

    Enexis

Het verwachte congestiegebied, periode en oorzaak

Enexis Netbeheer verwacht structurele congestie voor afname van elektriciteit van het net in het gebied dat beleverd wordt via het middenspanningsblok “MS-A” van station Groningen Bornholmstraat tot en met kalenderjaar 31-12-2029 De congestie betreft midden- en laagspanningsaansluitingen in (delen van) de gemeentes Het Hogeland en Groningen. De verwachte congestie wordt veroorzaakt door de toegenomen vraag naar transportcapaciteit door groot- en kleinverbruikers, waardoor de vraag naar transportcapaciteit in dit netgebied groter is dan de beschikbare N-1 capaciteit.

Wat is het gecontracteerde en beschikbare transportvermogen?

In het genoemde congestiegebied bedraagt het totale gevraagde transportvermogen voor afname 70 MW. Het totale beschikbare transportvermogen voor afname  van het net bedraagt 42 MW. Dit vermogen is volledig vergeven in getekende offertes voor gecontracteerd transportvermogen.

De planning van de netverzwaring

De structurele oplossing is de realisatie van een uitbreiding van de capaciteit van het genoemde netgebied. Enexis Netbeheer onderzoekt de alternatieven hiervoor, dit betreft ook de mogelijke locatie van de uitbreiding. De verwachting is dat de benodigde netverzwaring in 31-12-2030 gerealiseerd zal zijn. De planning heeft een grote afhankelijkheid van de planning van de benodigde uitbreidingen van het hoogspanningsnet door TenneT.

Het onderzoek

Enexis Netbeheer onderzoekt de mogelijkheden van congestiemanagement in dit gebied, als bedoeld in de Netcode Elektriciteit artikel 9.6 eerste lid en 9.7 eerste lid. De uitkomst van het onderzoek wordt op de website van Enexis Netbeheer gepubliceerd.

Startdatum onderzoek: 17-11-2023

Onderzoek ingetrokken

Het onderzoek naar de mogelijkheid van congestiemanagement in het gebied dat beleverd wordt via het middenspanningsblok “MS-A” van station Groningen Bornholmstraat is ingetrokken. In dit gebied zit de congestie in het hoogspanningsnet van TenneT. Het onderzoek wordt door TenneT voortgezet. Bekijk de onderzoeken van TenneT op hun website.

Datum onderzoek ingetrokken: 16 mei 2024.

Deelnemen aan congestiemanagement?

Wilt u bijdragen aan het oplossen van het tekort aan transportcapaciteit en heeft u flexibel vermogen wat u kunt inzetten? Geef dan uw interesse aan ons door.