Wegwijzer zero-emissie bouwen

Voor het slagen van een zero-emissie bouwproject is het belangrijk op tijd te verkennen wat de laadmogelijkheden zijn voor het elektrisch bouwmaterieel. In onze wegwijzer leest u welke stappen u hiervoor kunt zetten.

Calculator

1. Bereken het benodigde vermogen

U heeft verschillende mogelijkheden om te berekenen welk vermogen er nodig is voor het opladen van elektrisch bouwmaterieel:

 • Rekentools. Er zijn verschillende typen rekentools zoals bijvoorbeeld de ‘Tool inschatting vermogensvraag bouwproject’ van de Nationale agenda laadinfrastructuur (NAL).
 • Adviesbureaus. Er zijn verschillende adviesbureaus die u kunnen helpen met het maken van een berekening.
 • Ervaringen van anderen. Ga binnen u branche of sector in gesprek, bijvoorbeeld met Bouwend Nederland of kijk voor meer informatie op de website van Emissieloos Netwerk Infra (ENI).
Vergrootglas

2. Onderzoek welke oplaadmogelijkheden er zijn

Verken hoe de benodigde laadcapaciteit met het gebruik van bestaande capaciteit of andere oplossingen kan worden ingevuld.

 • Nieuwe (tijdelijke) netaansluiting
  Een (tijdelijke) kleinverbruikaansluiting t/m 3x80 ampère kan aangevraagd worden via Mijnaansluiting.nl. Let op: voor het realiseren van de aansluiting gelden langere wachttijden dan u misschien gewend bent.
 • Bestaande netaansluitingen
  Breng in kaart welke aansluitingen op de bouwlocatie al aanwezig zijn. Mogelijk kunnen deze aansluitingen tijdens de bouwfase worden ingezet voor het laden van bouwmaterieel. Ga eventueel in gesprek met partijen in de omgeving van de bouwlocatie die ruimte beschikbaar willen stellen voor (snel)laders.
 • Publieke (snel)laadpunten
  Het netwerk van (snel)laadpunten groeit. Mogelijk kunt u tijdens de bouw gebruikmaken van een publiek oplaadpunt in de buurt. Kijk bijvoorbeeld Stroomkaart.nl voor een overzicht van oplaadpunten in Nederland.
 • Mobiele oplossingen
  Investeer in een batterij of onderzoek huurmogelijkheden.
Pen en papier

3. Leg de mogelijkheden vast vóór aanbesteding

 • Leg de inventarisatie vast in de aanbesteding voor de aanbestedingsprocedure van start gaat.
 • Neem daarin ook de partijen mee waarmee een aannemer eventueel in gesprek kan over oplaadmogelijkheden.
 • Zorg ervoor dat de aannemer weet wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn om elektrisch bouwmaterieel op te laden tijdens de uitvoering van een project.

Meer informatie

Heeft u vragen over de aansluitmogelijkheden voor uw bouwproject? Neem dan contact op met uw relatiemanager.

Meer informatie vindt u ook op de volgende pagina's: