Zero-emissie bouwen

Zero-emissie bouwen wordt steeds meer de norm. Gebruik van elektrisch bouwmaterieel speelt hierbij een belangrijke rol. Maar door de drukte op het elektriciteitsnet is een aansluiting hiervoor niet vanzelfsprekend. Wilt u als opdrachtgever uw bouwproject emissieloos laten uitvoeren? Dan is het belangrijk dat u tijdig start met het verkennen van alternatieve laadmogelijkheden. We vertellen u er meer over.

Emissieloos bouwproject starten?

Onderzoek vooraf de mogelijkheden voor het opladen van elektrisch bouwmaterieel

Icon elektrisch laden

Overstap naar elektrisch bouwmaterieel

Overheden, grote opdrachtgevers en bouworganisaties willen de komende jaren de bouw schoner, gezonder en stiller maken. Dit gebeurt met zero-emissie bouwen: het emissieloos uitvoeren van bouwprojecten. Dat betekent dat de bouw stapsgewijs overgaat op het gebruik van elektrische machines. In aanbestedingen staan steeds vaker aanvullende eisen voor het gebruik van elektrisch bouwmateriaal. En bouwbedrijven vervangen machines met dieselmotoren in toenemende mate door elektrisch bouwmaterieel.

Elektrisch voertuig voor de bouw

Oplaadmogelijkheden potentieel knelpunt

Het opladen van elektrisch bouwmateriaal vraagt vaak veel stroom. Hiervoor zijn grootverbruikaansluitingen (> 3x 80 ampère) nodig, vaak op plekken waar (nog) geen stroomvoorziening is. Door de transportschaarste op het stroomnet is dit geen optie. Voor grootverbruikaansluitingen gelden op dit moment wachttijden van 5 tot 10 jaar.

Ook de aanleg van een (tijdelijke) kleinverbruikaansluiting duurt lang en het vermogen hiervan is meestal te weinig. Voor bouwprojecten waar een permanente netaansluiting nodig is, zoals woningbouw, bestaat de mogelijkheid om het beschikbare vermogen in de bouwfase al te benutten. Maar dit geldt niet voor tijdelijke infrastructurele projecten waar een kostbare tijdelijke netaansluiting weer verwijderd wordt.

Start tijdig met verkennen van alternatieve laadmogelijkheden

Voor het slagen van uw zero-emissie bouwproject is het belangrijk al voor de aanbesteding de oplaadmogelijkheden voor elektrisch bouwmaterieel te onderzoeken. Geef vervolgens in de aanbesteding duidelijk aan waar de benodigde capaciteit voor het laden van elektrisch bouwmateriaal vandaan kan komen. De uitkomst van de verkenning helpt de uitvoerders van bouwprojecten een realistisch plan te maken voor het opladen van bouwmaterieel. Voldoende stroom en laadinfrastructuur is niet langer een sluitpost, maar een van de belangrijkste succesfactoren voor de planning en continuïteit van uw bouwproject.

Meer informatie

Heeft u vragen over de aansluitmogelijkheden voor uw bouwproject? Neem dan contact op met uw relatiemanager.

Meer informatie vindt u ook op de volgende pagina's: