Boekestijn Transport schakelt over op elektrisch: “De eerste vrachtwagen was een strategische zet” 

De sector transport en logistiek staat voor de uitdaging om over te schakelen naar elektrisch transport. In de serie Overschakelen gaan we met bedrijven in gesprek over welke stappen zij zetten. Hoe pakken ze dit aan? En waar lopen ze tegenaan? Een bedrijf dat voorop wil lopen in de energietransitie, is Boekestijn Transport. Aan het woord is Giano Koskamp, General Manager bij het bedrijf.

afdelingbeeldnlMaaike PoelenEnexisBoekestijn02lr

Vooroplopen in duurzame ambities

Al ruim voordat termen als ESG (Environmental, Social and Governance) en CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) gemeengoed waren, zette Boekestijn Transport bovengemiddeld in op verduurzaming van transport. Giano Koskamp vertelt: “We hebben altijd al ingezet op het gebruik van duurzamere brandstoffen, zoals HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Vervolgens zijn we in 2019 gestart met onze CO₂-uitstoot te rapporteren in ons jaarverslag. Met 1000 trucks op de weg voelen we ons verplicht om een duurzame impact te maken, hierin voorop te lopen en zo de sector in beweging te brengen.” 

 

afdelingbeeldnlMaaike PoelenEnexisBoekestijn05lr

Gebrek aan internationale infrastructuur

Hoewel de laadinfrastructuur in Nederland zich relatief snel ontwikkelt, staat dat in veel andere Europese landen nog in de kinderschoenen. Voor Boekestijn Transport is dat een uitdaging, omdat het bedrijf zich volledig richt op internationaal transport. Toch koos het bedrijf ervoor om in 2023 hun eerste elektrische vrachtwagen aan te schaffen. 

Koskamp licht deze keuze toe: “We hebben een eerste elektrische vrachtwagen aangeschaft om ons voor te bereiden op de toekomst. De doelstelling van de Europese Commissie is 45 procent minder uitstoot door vrachtwagens in 2030, en 90 procent minder uitstoot in 2040. Welke technologie de juiste oplossing biedt voor de toekomst, dat weten we niet, maar je moet als bedrijf meebewegen. Als je niet meedoet, loop je straks achter de feiten aan.”

Eerste vrachtwagen als leerzame pilot

Boekestijn Transport zet de elektrische vrachtwagen in voor ritten van en naar depots in Nederland. Koskamp ziet het als een leerzame ervaring. “We waren gewend om te rekenen in liters en kilometers, maar nu praten we over kWh, vermogen en actieradius. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop we kosten berekenen en de operatie plannen.”  

Maar de grootste uitdaging zat in de elektriciteitsvoorziening. “Onze aansluiting was groot genoeg, maar het gecontracteerd vermogen niet. We hebben toen naar diverse mogelijkheden gekeken, bijvoorbeeld door een deelconstructie te vinden met het bedrijventerrein in de buurt. Ook hebben we een stationaire accu overwogen en gekeken naar publieke laadplekken, maar beide opties zijn erg duur. Uiteindelijk hebben we op de valreep de aansluiting voor ons kleinverbruik kunnen vergroten naar 3 x 80 ampère. Daar kunnen we nu mee uit de voeten”, aldus Koskamp.

afdelingbeeldnlMaaike PoelenEnexisBoekestijn09lr

Samenwerken op Europees niveau

In de route op weg naar zero-emissie heeft Boekestijn Transport in 2023 een eerste stap gezet met de aanschaf van de eerste elektrische truck. Een tweede truck van een ander merk is besteld en wordt in 2025 geleverd. Verdere uitbreiding laat voorlopig op zich wachten, gezien de beperkte laadmogelijkheden in andere Europese landen. Toch blijft het bedrijf vooruitkijken. Als lid van de European Clean Trucking Alliance (ECTA) zoeken ze naar kansen om de duurzame transitie in de sector op Europees niveau te versnellen. 

Koskamp benadrukt de meerwaarde van dit partnerschap. "Binnen de alliantie streven we ernaar om de ambities voor CO₂-reductie zo hoog mogelijk te stellen. Het biedt tevens een waardevolle gelegenheid om ervaringen en inzichten uit te wisselen met andere leden, bestaande uit vervoerders en verladers uit heel Europa. Daarnaast gaan we in gesprek met beleidsmakers over maatregelen om een Europese laadinfrastructuur te bevorderen en financieringsvraagstukken aan te pakken."

Duurzaam transport in 2040

Koskamp is nieuwsgierig wat de toekomst brengt en is vastbesloten om met Boekestijn Transport voorop te blijven lopen in de duurzame transitie. "Als we vooruitblikken naar bijvoorbeeld het jaar 2040, verwacht ik dat het transport in Europa bijna emissieloos zal zijn. Misschien rijden we dan zelfs al autonoom. Ook denk ik dat bedrijven in de toekomst minder afhankelijk zullen zijn van het energienet, omdat ze zelf meer stroom kunnen opwekken. Verder kijk ik uit naar ontwikkelingen op het gebied van megawatt-charging. Hoewel dit momenteel kostbaar is, zie ik kansen om door samenwerking slimmer met energie om te gaan. Denk bijvoorbeeld aan betere deelconstructies voor energie, of door vrachtwagens te laten laden op momenten dat ze stil staan bij het lossen."

afdelingbeeldnlMaaike PoelenEnexisBoekestijn11lr

Samenwerking als grootste goed

Welk advies heeft Koskamp voor andere bedrijven die over willen schakelen op elektrisch transport? “Begin op tijd en sta open voor samenwerking. Voor elektrisch transport ben je als bedrijf afhankelijk van diverse partijen, zoals de netbeheerder, overheden, de energieleveranciers en de bedrijventerreinen. Om voldoende laadinfrastructuur te realiseren en efficiënt om te gaan met energie, heb je elkaar nodig. Bijvoorbeeld door een gezamenlijk laadplein aan te leggen en energie te delen. Dat is zeker op internationaal niveau niet makkelijk, maar als we de handen ineenslaan, ben ik ervan overtuigd dat het internationale laadnetwerk er echt gaat komen.”

Over Boekestijn Transport 

Boekestijn Transport is opgericht in 1994 en richt zich op internationaal transport. Naast de hoofdlocatie in Mill, Noord-Brabant, heeft het bedrijf vestigingen in 6 landen binnen Europa. Met in totaal 1000 vrachtwagens en 2000 medewerkers verzorgt Boekestijn het transport voor talloze bedrijven in Europa.