Duurzaam openbaar vervoer

Het openbaar vervoer emissievrij maken is een belangrijke ontwikkeling in de verduurzaming van ons vervoer. Er zijn al flinke stappen gezet in het openbaar vervoer. Sinds 2017 rijden alle elektrische passagierstreinen al op groene stroom. Vanaf 2025 zijn ook alle nieuwe bussen emissievrij en vanaf 2030 moeten alle bussen volledig emissievrij zijn. De elektrische bussen moeten opgeladen worden. Dit vraagt veel van ons elektriciteitsnet en onze monteurs. Hoe zorgen we ervoor dat de overgang naar duurzaam openbaar vervoer soepel verloopt? We leggen het u uit.

Zonnepaneel blauwe lucht

Huishoudens en bedrijven zijn volop aan het verduurzamen. We plaatsen zonnepanelen, warmtepompen en kiezen steeds meer voor elektrisch vervoer. Ons stroomnet is grotendeels aangelegd in de jaren 60. Sinds die tijd is het gebruik van elektriciteit enorm gegroeid. Dit zorgt ervoor dat ons huidige stroomnet deze enorme vraag niet overal aankan. Op veel plekken is de maximale belastbaarheid van het net (bijna) bereikt.

Groeiende vraag naar laadpalen

Om het streek- en stadsvervoer te verduurzamen, zijn veel laadpalen nodig. Voor deze laadpalen leggen we nieuwe aansluitingen aan of verzwaren we de huidige aansluiting. We moeten ons elektriciteitsnet behoorlijk uitbreiden. Naast het uitbreiden van ons stroomnet, kijken we ook naar andere oplossingen.

Duurzaam openbaar vervoer zonder extra transportcapaciteit

Voor bestaande aansluitingen zijn er oplossingen om te elektrificeren zonder dat er extra transportcapaciteit nodig is: 

  • Plan de ritten van openbaar vervoer slim in. Verspreid de laadmomenten over de dag zodat het meer verdeeld is.
  • Laad netbewust. De capaciteit van ons elektriciteitsnet is berekend op de pieken van het stroomverbruik. Wordt er zoveel stroom verbruikt dat de piek wordt overschreden? Dan is ons net ‘vol’ en is er geen capaciteit beschikbaar. Buiten de pieken is er voldoende ruimte om het openbaar vervoer te laden. Laad dus juist op wanneer er weinig vraag is naar elektriciteit, zoals ’s nachts.  

Hoe zorgen we voor probleemloos laden in 2030?

  • We werken continu aan ons elektriciteitsnet om deze uit te breiden en te verzwaren. Zo vergroten we de capaciteit om de overstap naar elektrisch vervoer toch mogelijk te maken voor iedereen. Samen met provincies en DOVA (samenwerkingsverband van decentrale ov-autoriteiten) brengen we zo vroeg mogelijk in kaart waar behoefte is aan elektriciteit voor het laden van openbaar vervoer, zodat we hier rekening mee houden tijdens de uitbreiding van ons stroomnet.
  • We zoeken naar nieuwe oplossingen. Bijvoorbeeld een alternatief contract waarbij we met vervoerders afspreken om bussen alleen in de daluren (zoals ’s nachts) op te laden.
  • De markt ontwikkelt steeds verder, waarbij de mogelijkheden van een goed energiemanagement toenemen. Hiermee wordt de opwek en het opslaan van energie en het laden gecombineerd.