Verwachte netwerktarieven 2024

De energietransitie is in volle gang. Er worden steeds meer zonnepanelen geïnstalleerd, meer laadpalen voor elektrische auto’s geplaatst en warmtepompen gebruikt om huizen te verwarmen. Dit zijn mooie stappen naar een duurzame en CO2-neutrale energievoorziening waar we samen aan werken. We verwachten dat de elektrificatie van woningen, vervoer en industrie zorgt voor een verdrievoudiging van het elektriciteitsverbruik in Nederland. Om ervoor te zorgen dat u ook in de toekomst verzekerd bent van energie, moeten we het elektriciteitsnet verzwaren en uitbreiden. Daarom investeren wij de laatste jaren al meer dan ooit in ons regionale elektriciteitsnet en TenneT in de hoogspanningsnetten. Deze investeringen in het toekomstbestendig maken van het energienet berekenen we door in onze netwerktarieven, die u via uw energieleverancier betaalt.

Voorstel netwerktarieven

Bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) hebben wij binnen de ruimte die de ACM ons heeft gegeven voorstellen voor de netwerktarieven voor 2024 ingediend. Deze voorgestelde tarieven zijn vandaag door de ACM openbaar gemaakt. We vinden het belangrijk om u hierover alvast te informeren. 

Wat betekent dit voor u?

Voor huishoudens met een standaardhuisaansluiting stijgen de netwerktarieven met €10,10 per maand inclusief BTW. Met een standaardhuisaansluiting bedoelen wij een elektriciteitsaansluiting t/m 3x25 ampère en een gasaansluiting t/m G6. De meeste klanten hebben deze aansluiting. 

Naast de stijging van de netwerktarieven door de toegenomen investeringen, komt de stijging van de netwerktarieven elektriciteit voor 2024 ook door:

  • Gestegen inkoopkosten van landelijke netbeheerder TenneT
    Wij betalen landelijke netbeheerder TenneT transportkosten voor het transport van energie over het landelijke net. Omdat de inkoopkosten van TenneT structureel zijn gestegen, stijgen onze kosten mee.
  • Correctie op tarieven van 2022 en 2023
    In 2022 en 2023 zijn te lage netwerktarieven voor elektriciteit berekend. Dit verrekenen we deels in de tarieven van 2024. Zie ook de eerdere uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Wat gebeurt er nu?

Elk jaar dienen wij bij de ACM een tariefvoorstel in. ACM bekijkt of ons voorstel aan alle wettelijke regels voldoet. Als dat zo is, dan stelt de ACM onze tarieven vast in een tarievenbesluit. De definitieve kosten voor 2024 worden eind november bekendgemaakt.