Tariefvoorstel 2023

Enexis Netbeheer heeft bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) voorstellen voor de netwerkkosten voor 2023 ingediend. Deze voorgestelde tarieven worden vandaag door de ACM openbaar gemaakt . De definitieve tarieven worden eind november verwacht. De tariefvoorstellen vallen een stuk hoger uit dan voorgaande jaren. Wij vinden het daarom belangrijk om u nu alvast te informeren.

Update: 28-11-2022

Vandaag heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de definitieve tarieven voor 2023 gepubliceerd. Weten wat de tarieven voor 2023 zijn?


Stijging netwerkkosten 

Via uw energieleverancier betaalt u onze netwerkkosten. Dit is ongeveer 10% van uw totale energierekening. Deze netwerkkosten gaan omhoog. De mate van de stijging is afhankelijk van de grootte van de aansluiting en het verbruik. Het voorgestelde tarief voor bijvoorbeeld een standaard huisaansluiting wordt per maand met € 6,25 inclusief btw verhoogd. Met een standaardhuisaansluiting bedoelen wij een elektriciteitsaansluiting t/m 3x25 ampère en een gasaansluiting t/m G6. Het merendeel van onze klanten heeft deze aansluiting.

Oorzaken hogere tarieven

De 3 belangrijkste oorzaken voor de tariefstijging zijn: 

1. Hogere kosten van netverlies en andere manier van verrekenen

Door de gestegen tarieven van de energieleveranciers betalen wij ook hoge kosten voor het inkopen voor netverliezen. Netverliezen ontstaan omdat er energie verloren gaat. Bijvoorbeeld bij het transport van gas en elektriciteit en bij het omzetten van hoogspanning naar laagspanning. Normaal gesproken nemen wij een schatting van deze kosten mee in onze tarieven. Nu de energiekosten zo hoog zijn, zijn de geschatte kosten voor de netverliezen te laag. Daarom heeft de ACM besloten om niet de geschatte kosten, maar een voorschot op de werkelijke kosten in de tarieven op te nemen. 

2. Inflatie en btw

Een andere oorzaak van de tariefstijging is de inflatie van 12%. Ook gaat het btw-tarief per 1 januari 2023 terug van 9% naar 21%.

3. Gestegen inkoopkosten bij TenneT

Wij betalen aan TenneT (de landelijke netbeheerder) transportkosten voor het transport van de energie over het landelijke energienet van TenneT naar ons regionale net. Deze kosten worden verwerkt in de tarieven die wij aan onze klanten in rekening brengen. Omdat de inkoopkosten van TenneT structureel zijn gestegen, stijgen de kosten van regionale netbeheerders ook.

Proces vaststellen tarieven

Elk jaar dienen wij bij de ACM een tariefvoorstel in. ACM beoordeelt daarna het voorstel. Voldoet het aan de wettelijke regels? Dan stelt ACM onze tarieven vast in een tarievenbesluit. De definitieve tarieven worden eind november bekend gemaakt.

Veelgestelde vragen

  • Wij gebruiken de netwerkkosten voor het verzwaren, uitbreiden en onderhouden van het energienet. Zo zorgen we ervoor dat u nu en in de toekomst verzekerd bent van energie. De netwerkkosten betaalt u maandelijks aan uw energieleverancier.

    Heeft dit antwoord u geholpen?
  • De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt elk jaar de maximale tarieven vast die we in rekening mogen brengen. U vindt onze netwerkkosten op uw jaarrekening bij uw energieleverancier.

    Heeft dit antwoord u geholpen?