Doel aanbod slimme meter in 2019 ruimschoots gehaald

Enexis Netbeheer ligt op het schema met het gratis aanbieden van slimme meters. Afgelopen jaar hebben we op 463.000 adressen een slimme meter aangeboden. Dit waren er 2.000 meer dan het doel voor 2019.

Samen met het Ministerie van Economische Zaken en de andere netbeheerders in Nederland hebben we afgesproken dat vóór 1 januari 2021 alle huishoudens en kleine bedrijven gratis een slimme meter krijgen aangeboden.

Op koers met uitrol slimme meters

In 2015 zijn we gestart met het plaatsen van slimme meters. Tot nu toe hebben we 89,6% van de huishoudens en kleine bedrijven benaderd voor een meterwissel. Op bijna 2,2 miljoen adressen in ons gebied hebben we in totaal 3,8 miljoen slimme gas- en elektriciteitsmeters geplaatst. Met deze cijfers liggen we goed op schema.

Wij kunnen efficiënter werken

Het vervangen van de energiemeters heeft verschillende redenen. Met de anonieme verbruiksgegevens kunnen we efficiënter en doelgerichter werken. Dankzij deze data zien we bijvoorbeeld eerder waar het elektriciteitsnet verzwaard moet worden. Ook kunnen we sommige storingen voorkomen en kunnen we storingen sneller opsporen en oplossen.

Nog meer voordelen voor u

Voor u heeft een slimme meter nog meer voordelen. Het bijhouden van uw dagelijkse energieverbruik is dankzij de slimme meter eenvoudiger. En het wordt nog makkelijker als u een energieverbruiksmanager aan de meter koppelt. Zo ontdekt u sneller waar én hoe u energie kunt besparen.
Daarnaast hoeft u uw meterstanden niet meer elk jaar door te geven omdat ze op afstand kunnen worden uitgelezen. Natuurlijk gelden er strenge wettelijke veiligheidseisen voor de energienetten en voor het dataverkeer via de slimme meter. Als u geen andere instanties toestemming geeft, krijgt alleen uw energieleverancier uw meterstanden.