Middenspanningsstations

Het stroomnet raakt vol. Om iedereen nu en in de toekomst te (blijven) voorzien van elektriciteit breiden we ons net de komende jaren flink uit. We plaatsen hiervoor onder andere bijna 1000 nieuwe middenspanningsstations. Misschien ziet u ze binnenkort ook wel in uw omgeving . We vertellen u meer over deze middenspanningsstations.

Trafo plaatsen
Transport van stroom naar een wijk
Transport van elektriciteit. Van hoogspanning naar laagspanning.

Hoe zorgen we voor stroom in een wijk?

Stroom wordt op verschillende manieren en plekken gemaakt. Bijvoorbeeld in energiecentrales en met windmolens of zonnepanelen. Via kabels transporteert TenneT (netbeheerder hoogspanning) de stroom met hoge spanning naar alle hoeken van Nederland . In de wijken maken wij vervolgens de spanning weer geschikt voor gebruik in woningen. Dit gebeurt in een middenspanningsstation. Vanuit zo’n station verdelen we de stroom weer via elektriciteitshuisjes. Wij hebben 2 soorten middenspanningsstations: een transportverdeelstation en een regelstation.

Hoe bepalen we de locatie van een middenspanningsstations?

Bij het kiezen van de plek houden we rekening met het volgende:

  • De plek van het station. Het station moet zo centraal mogelijk staan. Hierdoor kunnen we naar zoveel mogelijk woningen stroom transporteren.
  • De ligging van onze kabels, maar ook andere kabels in de grond. Dit bepaalt welke plek wel of niet geschikt is.
  • De bereikbaarheid van het station. Deze moet via de openbare weg bereikbaar zijn, zodat wij er goed bij kunnen voor werkzaamheden.
  • De ruimte rond het station. Er moet genoeg ruimte zijn om veilig te kunnen werken.

Zijn in een gemeente meerdere plekken geschikt? Dan kiezen we samen met de gemeente de plek die het meest passend is voor de omgeving.

Welke middenspanningsstations zijn er?

Transportverdeelstation
Transportverdeelstation

Transportverdeelstation

Een transportverdeelstation (of schakelstation) versterkt het elektriciteitsnet. Het zorgt ervoor dat elektriciteit over lange afstanden wordt verdeeld. In een transportverdeelstation worden geen transformatoren gebruikt omdat er geen spanning wordt omgezet. De stroom wordt alleen verdeeld. Het station is te vergelijken met een stekkerdoos waar andere elektriciteitsstations op worden aangesloten.

Hoe ziet een transportverdeelstation eruit?

Een transportverdeelstation is standaard geschilderd in donkergroen. Om het beter in de omgeving te laten passen, kan het in een andere kleur geverfd worden of van kunst worden voorzien. Dit is meestal wel duurder en het plaatsen van een nieuw station duurt langer.

Een transportverdeelstation bestaat uit een ruimte met 20 schakelkasten: de ‘stekkerdozen’. Een transportverdeelstation is 3,70 meter hoog, 3,70 meter breed, 14,5 meter lang en 2,2 meter diep. Rond het station is in de grond ruimte nodig voor de inkomende en uitgaande stroomkabels. In totaal neemt 1 station ongeveer 222 m² ruimte in beslag.

Regelstation met 2 schakelruimtes

 Regelstation

Een regelstation plaatsen we daar waar 20 kV omgezet moet worden naar 10 kV. Regelstations zorgen voor een stabiele spanning. Zo blijft de kwaliteit van stroom bij de gebruikers goed. Transformatorhuisjes, kleine windmolenparken en zonneweiden sluiten we aan op de middenspanningskabels. Deze worden gevoed door deze regelstations.

Hoe ziet een regelstation eruit?

Een regelstation is standaard geschilderd in donkergroen (RAL 6009). Om het beter in de omgeving te laten passen, kan het op verzoek van de gemeente anders afgewerkt worden of kan het terrein buiten de hekken anders ingericht worden. Dit is meestal wel duurder en het plaatsen van een nieuw station duurt langer. Wij hebben 2 typen regelstations:

  • Regelstation met 2 schakelruimtes en 2 transformatoren
    Dit regelstation is 5 meter hoog, 14,5 meter breed, 20 meter lang en 2,2 meter diep. Rond het station is ruimte nodig voor de inkomende en uitgaande stroomkabels. In totaal neemt 1 station ongeveer 1520 m² ruimte in beslag.
  • Regelstation met 3 schakelruimtes en 3 transformatoren
    Dit regelstation is 5 meter hoog, 14,5 meter breed, 29 meter lang en 2,2 meter diep. Rond het station is ruimte nodig voor de inkomende en uitgaande stroomkabels. In totaal neemt 1 station ongeveer 1862 m² ruimte in beslag.

Hoe veilig is een middenspanningsstation?

Onze stations voldoen aan alle technische veiligheidsvoorschriften en regels over de afstand van het station tot woningen. Een middenspanningsstation maakt geen geluid. Meer informatie over voorschriften en eisen leest u op het Kennisplatform.