Afbeelding van een slimme meter in een meterkast

Handleiding elektriciteitsmeter Sagemcom T210-D

Wilt u weten hoe de  Sagemcom T210-D slimme elektriciteitsmeter in uw meterkast werkt? Hier leest u hoe u uw meterstanden kunt bekijken, wat een knipperend lampje betekent en welke vragen anderen vaak stellen over de meter. Ook kunt u de handleiding downloaden.

Veelgestelde vragen

Op het display van de slimme elektriciteitsmeter kunt u 7 schermen bekijken.

Schermen doorlopen

Met de gele knop kunt u handmatig meterstanden en extra informatie bekijken. Als u de knop indrukt, gaat het scherm aan. Met elke volgende druk bladert u door het menu en ziet u achtereenvolgens: 

  • Een scherm dat de versie van de meter aangeeft
  • 4 schermen met meterstanden (LEVERING 1 LAAG, LEVERING 2 HOOG, TERUGLEVERING 1 LAAG en TERUGLEVERING 2 HOOG). De meterstanden zijn de grootste getallen, rechts
  • Een scherm waarin u ziet hoeveel kWh aan elektriciteit u op dit moment afneemt of teruglevert
  • Een scherm met het serienummer van de gasmeter die gekoppeld is aan de meter

Afgenomen elektriciteit

LEVERING 1 LAAG en LEVERING 2 HOOG geven de hoeveelheid elektriciteit weer die u hebt afgenomen van het energienet.

  • Als u dubbeltarief (piek-dal, dag-nacht, hoog-laag) hebt, ziet u bij LEVERING 1 LAAG de meterstand van de elektriciteit die u afneemt tegen daltarief. LEVERING 2 HOOG duidt op normaaltarief.
  • Als u enkeltarief hebt, telt u de meterstanden van LEVERING 1 LAAG en LEVERING 2 HOOG bij elkaar op.
    Weet u niet welk tarief u afneemt? Neem dan contact op met uw energieleverancier. Ook als u wilt wisselen van tarief kunt u bij uw energieleverancier terecht.

Teruggeleverde elektriciteit

Wekt u zelf elektriciteit op, bijvoorbeeld met zonnepanelen? TERUGLEVERING 1 LAAG en TERUGLEVERING 2 HOOG geven de hoeveelheid elektriciteit weer die u hebt teruggeleverd aan het energienet.

  • TERUGLEVERING 1 LAAG is de teruggeleverde elektriciteit tegen daltarief
  • TERUGLEVERING 2 HOOG is de teruggeleverde elektriciteit tegen normaaltarief

 

Op de meter zit een geel controlelampje, ook wel verbruiksindicator genoemd. Als dit lampje continu brandt of knippert, betekent dit dat de meter goed werkt. Het lampje gaat sneller knipperen op het moment dat u meer elektriciteit afneemt.

Deze slimme elektriciteitsmeter is geschikt voor dubbeltarief (piek-dal, dag-nacht, hoog-laag) en enkeltarief. Als de meter net bij u thuis is geïnstalleerd, houdt u het tarief dat u al had. Wilt u wisselen van tarief? Regel dit dan via uw energieleverancier.

Deze slimme elektriciteitsmeter is geschikt voor het registreren van elektriciteit die u teruglevert aan het energienet. Als u start met terugleveren van elektriciteit moet u dit wel melden zodat uw energieleverancier uw teruglevering goed administreert.

Wilt u een energieverbruiksmanager gebruiken om uw energieverbruik beter bij te houden? Sommige energieverbruiksmanagers kunt u met een kabel aansluiten op de slimme meter. Hiervoor gebruikt u de P1-poort. U kunt het gele afdekplaatje dat over de P1-poort zit, verwijderen door het omlaag te schuiven.

Op deze elektriciteitsmeter kunt u zien of Enexis uw gegevens op afstand uitleest of niet. Onder het display ziet u STD en AU staan. STD is de standaard instelling en betekent dat de meterstanden elke twee maanden uitgelezen worden. AU is administratief uit. Dit betekent dat uw meterstanden niet uitgelezen worden.

Als u verhuist en een energiecontract afsluit voor uw nieuwe adres, krijgt de meter de standaard instelling. Enexis leest dan gegevens op afstand uit. U kunt dit laten veranderen.  

Handleiding op papier

 

Bekijk de instructievideo

Bekijk de instructievideo