Verbruik zonder contract

Hebt u energie verbruikt terwijl u geen energiecontract met een energieleverancier hebt afgesloten? Of hebt u een rekening gekregen voor 'verbruik zonder contract'? Op deze pagina leggen wij u uit wat verbruik zonder contract is en wat u kunt verwachten.

Wat is verbruik zonder contract

U hebt een energiecontract met een energieleverancier nodig als u gas en/of elektriciteit wilt afnemen op een adres. De energieleverancier zorgt voor de levering van gas en/of elektriciteit en brengt het verbruik bij u in rekening. Soms wordt er energie verbruikt op een adres, maar is er gedurende een bepaalde tijd geen (geldig) energiecontract afgesloten. De energie die verbruikt is in die periode kan niet door een leverancier in rekenig gebracht worden. We noemen dit het 'verbruik zonder contact'. Verbruik zonder contract wordt, achteraf, door Enexis Netbeheer in rekening gebracht.

Hoe ontstaat verbruik zonder contract

Verbruik zonder contract blijkt uit een verschil tussen de meterstand van de vorige bewoner (doorgegeven aan de energieleverancier bij de afmelding) en de meterstand van de nieuwe bewoner (doorgegeven aan de energieleverancier bij de aanmelding). Deze meterstanden sluiten niet op elkaar aan: de meterstanden van de afmelding zijn lager dan de meterstanden van de aanmelding.

Wie krijgt de rekening?

Wij onderzoeken altijd eerst wie verantwoordelijk is voor het verbruik zonder contract. Soms is dat de nieuwe bewoner/eigenaar en in andere gevallen is dat de oude bewoner/eigenaar. Afhankelijk van de uitkomst sturen wij de rekening.

Enexis Netbeheer brengt verbruik zonder contract op zijn vroegst 4 maanden na de laatste aanmelding bij een energieleverancier in rekening. Pas dan zijn de meterstanden definitief vastgesteld en hebben we een analyse gemaakt van het verbruik. Wij sturen dan een vooraankondiging met daarin informatie over het verbruik zonder contract en de rekening die daarvoor gaat volgen.

Bezwaar aantekenen

Is niet de nieuwe bewoner, maar een vorige bewoner of eigenaar verantwoordelijk voor het verbruik zonder contract? Dan kan de nieuwe bewoner bezwaar maken en moet hij/zij bewijs aandragen. In de vooraankondiging staat vermeld vóór welke datum het bezwaar bij ons binnen moet zijn. Meestal is dit een termijn van 3 weken.

Geldig bewijsmateriaal kan zijn:

  • een ondertekend meterstandendocument, waaruit blijkt dat u het in rekening gebrachte energievolume niet hebt verbruikt;
  • het inspectie- of opleveringsrapport, waaruit blijkt dat u niet over de gehele periode energie kon afnemen;
  • een koopovereenkomst, waaruit kan blijken dat u pas op een later tijdstip eigenaar werd van de woning en de betreffende netwerkaansluiting.

Bewijsmateriaal stuurt u naar vzc@enexis.nl. Of u gebruikt de antwoordenvelop die bij de vooraankondiging zit.

Wij onderzoeken en beoordelen vervolgens het bewijsmateriaal en verhalen de kosten op degene die de energie daadwerkelijk heeft verbruikt. Zonodig benaderen we de vorige bewoner/eigenaar.

Meer over verbuik zonder contract