Nalevingsverslagen complianceprotocol

U vindt hier de nalevingsverslagen over de uitvoering van het complianceprotocol van de afgelopen 3 jaar.

Enexis hoogspanningsmasten

Wat is het?

In het complianceprotocol van Enexis zijn regels vastgelegd ten aanzien van het gedrag van medewerkers van Enexis. Enexis zorgt ervoor dat elke werknemer wordt gebonden aan het protocol en ziet erop toe dat het protocol wordt nageleefd. Jaarlijks stellen wij een nalevingsverslag op over de manier waarop uitvoering is gegeven aan het complianceprotocol en welke maatregelen we hebben genomen.

Downloaden

Download hier de nalevingsverslagen.

Bent u op zoek naar een nalevingsverslag dat ouder is dan 3 jaar? Neem dan contact op met onze Klantenservice via telefoonnummer 088 857 70 00.