Gecontracteerd transportvermogen wijzigen

U bepaalt de hoogte van het gecontracteerd transportvermogen zelf. Is uw gecontracteerd transportvermogen te hoog of te laag? Dan kunt u dat onder voorwaarden naar boven of naar beneden aanpassen. Neemt u toch meer vermogen af dan gecontracteerd? Dan wordt er in bepaalde gevallen een overschrijdingsvergoeding in rekening gebracht.

Wel of geen wijziging nodig?

Verwacht u in de toekomst meer vermogen nodig te hebben? Dan verhoogt u uw gecontracteerd transportvermogen. Uw aansluiting moet dan wel zwaar genoeg zijn voor het gevraagde vermogen. Verlagen kan ook, als bijvoorbeeld het huidige gecontracteerde transportvermogen langere tijd hoger is dan uw werkelijke afname. Dit ziet u terug in het verbruiksoverzicht op de vorige pagina.

Maak eerst een berekening

Een verlaging van uw gecontracteerd transportvermogen betekent niet automatisch dat uw energierekening lager wordt. En een hoger gecontracteerd transportvermogen kan in sommige gevallen voordeliger zijn. Met behulp van een berekening krijgt u inzicht in de financiële gevolgen van een eventuele wijziging.

Voorwaarden

Het gecontracteerd transportvermogen kunt u niet zonder meer verhogen of verlagen. Daar zijn regels aan verbonden. Voor verhogen gelden andere regels dan voor verlagen.

Voorwaarden bij een verlaging

U mag uw gecontracteerd transportvermogen verlagen als deze de afgelopen 12 maanden niet verhoogd is. Een verhoging kan 2 oorzaken hebben:

  • Een verzoek van uw kant.
  • Een overschrijding van het gecontracteerd transportvermogen. Als uw aansluiting meer vermogen vraagt dan gecontracteerd, dan verhogen wij uw gecontracteerd transportvermogen naar de waarde van de overschrijding.

Voor de verlaging geldt het volgende:

  • De verlaging gaat altijd in op de eerste dag van een kalendermaand.
  • De verlaging gaat op z’n vroegst in per de eerste van de maand die volgt op de maand waarin u de verlaging heeft aangevraagd.

Voorwaarden bij een verhoging

Een verhoging van het gecontracteerd transportvermogen kunt u zo vaak aanvragen als u wilt. Wij verhogen het gecontracteerd transportvermogen mits de aansluitwaarde van uw aansluiting dit toelaat en er voldoende capaciteit op ons energienet beschikbaar is om het gevraagde vermogen te leveren. Wij voeren daarom altijd eerst een controle uit.

Voor de verhoging geldt het volgende:

  • De verhoging gaat altijd in op de eerste dag van een kalendermaand.
  • De verhoging gaat op z’n vroegst in, per de eerste van de maand die volgt op de maand waarin u de verhoging heeft aangevraagd.
  • Na een verhoging mag u de eerste 12 maanden het gecontracteerd transportvermogen niet verlagen. Het gecontracteerd transportvermogen verhogen mag wel.

Is het huidige gecontracteerd transportvermogen lager dan 100 kW en gaat u na de verhoging over deze waarde heen? Dan heeft u een meetinrichting nodig die uw verbruik elk uur of elk kwartier uit kan lezen. Niet elke meetinrichting kan dit. Informeer daarom eerst bij uw meetbedrijf of uw meetinrichting geschikt is. Houd er rekening mee dat een andere meetinrichting andere maandelijkse kosten met zich meebrengt.

Heeft u een gecontracteerd transportvermogen boven de 1500 kW? Dan gelden in sommige gevallen andere regels voor u.

Overschrijden van een gecontracteerd transportvermogen

Op het moment dat uw eigen elektrische installatie meer vermogen vraagt dan het afgesproken gecontracteerd transportvermogen, overschrijdt u het gecontracteerd transportvermogen. Na een overschrijding verhogen wij uw gecontracteerd transportvermogen naar de waarde van de overschrijding.

Voor de aanpassing geldt:

  • Het nieuwe gecontracteerd transportvermogen wordt met terugwerkende kracht aangepast en gaat in op de eerste dag van de kalendermaand waarin de overschrijding zich heeft voorgedaan.
  • Vanaf het moment dat het gecontracteerd transportvermogen is aangepast mag u deze 12 maanden niet verlagen.

Heeft u in de 12 maanden vóór de overschrijding het gecontracteerd transportvermogen verlaagd? Dan ontvangt u een overschrijdingsfactuur. Wij brengen in dat geval de hoogte van de overschrijding met terugwerkende kracht in rekening, vanaf de datum van de verlaging.