Meld een datalek / report a data leak

Hebt u een datalek gevonden? Meld deze dan direct via het onderstaand formulier. 

Meld een datalek / Report a data leak

1 UW GEGEVENS
2 CONTROLE
3 BEVESTIGING

Velden met een * zijn verplicht. / Fields marked with * are mandatory.

Bedrijfsgegevens / Company details
zonder spaties
Contactgegevens melder / Your contact details

Uw 10-cijferig telefoonnummer

[naam]@[provider.nl]

Gegevens incident / description of the incident

Geef een samenvatting van het incident waarbij de inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens zich heeft voorgedaan. / Please provide a summary of the incident.

(max. 1500 tekens / characters)

Van hoeveel personen zijn persoonsgegevens betrokken bij de inbreuk? / How many people's data has been leaked?

Omschrijf de groep mensen van wie persoonsgegevens zijn betrokken bij de inbreuk / Describe who's data has been leaked

(max. 1500 tekens / characters)

[dd-mm-jjjj]

[dd-mm-jjjj]

[dd-mm-jjjj]

Meerdere opties mogelijk / Multiple options are possible

Meerdere antwoorden mogelijk / Multiple options are possible

Welke technische en organisatorische maatregelen heeft uw organisatie getroffen om de inbreuk aan te pakken en om verdere inbreuken te voorkomen? / Which measures has your organisation taken to prevent further damage or data breaches.

Zijn de persoonsgegevens versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk gemaakt voor onbevoegden? / Has the personal data been encrypted, hashed or in other ways been made unidentifiable for unauthorised people?

Licht keuze toe / please specify your answer.
Bijlage / Attachments

Voeg bestanden toe die van belang kunnen zijn voor deze datalekmelding. / please add up to three files that might be of use in relation to this report.