Verbruik zonder contract

In het geval van verbruik zonder contract hebt u energie verbruikt terwijl u geen energiecontract hebt met een energieleverancier. Het kan zijn dat u hiervan een rekening hebt gekregen. We leggen graag uit waarom dit zo is en wat u kunt doen.

Man in keuken met folder Enexis

Wat is verbruik zonder contract

U heeft een energiecontract met een energieleverancier nodig als u gas en/of elektriciteit wilt afnemen op een adres. De energieleverancier zorgt voor de levering van gas en/of elektriciteit. U krijgt een rekening van de energieleverancier voor de energie die u verbruikt.

Soms is er wel energieverbruik op een adres zonder dat er een (geldig) energiecontract is afgesloten. Er is dan geen energieleverancier die hiervoor een rekening kan sturen. We noemen dit het 'verbruik zonder contact'. Voor dit verbruik zonder contract stuurt Enexis Netbeheer achteraf een rekening.

Hoe ontstaat verbruik zonder contract

Verbruik zonder contract blijkt uit een verschil tussen de laatst doorgegeven meterstand van de vorige bewoner en de eerst doorgegeven meterstand van de nieuwe bewoner. De laatste bewoner geeft namelijk bij afmelding bij de energieleverancier de meterstanden door. De nieuwe bewoner doet dit bij aanmelding bij de energieleverancier. In een normale situatie zijn deze meterstanden hetzelfde. Als in de tussentijd energie is verbruikt, zijn de meterstanden niet meer gelijk aan elkaar.

Wie krijgt de rekening?

Wij onderzoeken altijd eerst wie verantwoordelijk is voor het verbruik zonder contract. Soms is dat de nieuwe bewoner/eigenaar en in andere gevallen is dat de oude bewoner/eigenaar. Afhankelijk van de uitkomst sturen wij de rekening naar de persoon die de energie heeft verbruikt.

Wij brengen verbruik zonder contract op zijn vroegst 4 maanden na de laatste aanmelding bij een energieleverancier in rekening. Pas dan hebben we de meterstanden definitief vastgesteld en een analyse gemaakt van het verbruik. Wij sturen dan een brief met daarin informatie over het verbruik zonder contract en de rekening die u hiervoor krijgt.

Bezwaar maken

Bent u de nieuwe bewoner en heeft u geen verbruik zonder contract veroorzaakt? Dan is waarschijnlijk een vorige bewoner of eigenaar hiervoor verantwoordelijk. U kunt dan bezwaar maken. Hiervoor heeft u bewijs nodig dat u niet degene was die de energie heeft verbruikt. In onze eerste brief staat vóór welke datum wij het bezwaar moeten ontvangen. Meestal is dit een termijn van 3 weken.

Geldig bewijsmateriaal kan zijn:

 • een ondertekend meterstandendocument, waaruit blijkt dat u het in rekening gebrachte energievolume niet heeft verbruikt;
 • het inspectie- of opleveringsrapport, waaruit blijkt dat u niet over de gehele periode energie kon afnemen;
 • een koopovereenkomst, waaruit kan blijken dat u pas op een later tijdstip eigenaar werd van de woning en de betreffende netwerkaansluiting.

Mail uw bewijsmateriaal naar vzc@enexis.nl of stuur het fysiek op naar postbus 856, 5201 AW, 's-Hertogenbosch

Wij onderzoeken en beoordelen het bewijsmateriaal. U hoeft de kosten niet te betalen wanneer blijkt dat u inderdaad niet de verbruiker was van de energie. Wij proberen deze dan alsnog in rekening te brengen bij degene die de energie daadwerkelijk heeft verbruikt.

Veelgestelde vragen

 • Wij zorgen als netbeheerder voor de aanleg, het onderhoud en de uitbreiding van het gas- en elektriciteitsnet in ons verzorgingsgebied. Via onze kabels en leidingen brengen wij de energie bij u thuis en op het werk.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Als u energie heeft verbruikt op een adres waar geen energiecontract is afgesloten met een energieleverancier noemen wij dit 'verbruik zonder contract'. De energie die is verbruikt moet wel betaald worden. Als er geen energieleverancier is die hiervoor een rekening kan sturen, doen wij dat als netbeheerder.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Wij maken pas na 3 maanden een rekening op voor verbruik zonder contract. Pas dan hebben we de meterstanden definitief vastgesteld en is het exacte verschil bekend tussen de meterstand bij afmelding van de vorige bewoner en de meterstand bij aanmelding door u. Vervolgens nemen we nog een maand voor analyse van het verbruik. Als u degene bent die weer een contract heeft afgesloten op het betreffende adres, krijgt u dus op zijn vroegst 4 maanden na aanmelding bij de energieleverancier een brief. Hierin vertellen we u alvast over het verbruik zonder contract en de rekening die we hiervoor gaan sturen.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • U ontvangt de rekening op uw adres, omdat u een nieuw contract heeft afgesloten voor de elektriciteits- en gasaansluiting. Doordat u bij aanmelding voor het energiecontract de meterstand heeft doorgegeven, hebben wij ontdekt dat deze niet hetzelfde is als bij afmelding door de vorige bewoner. Wij sturen de brief naar uw adres, omdat wij niet weten waar de vorige bewoner nu woont. Kunt u aantonen dat een vorige bewoner of eigenaar verantwoordelijk is voor het verbruik zonder contract? Dan kunt u bezwaar maken.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Er zijn verschillende partijen die we aansprakelijk kunnen stellen voor verbruik zonder contract. Hieronder ziet u per partij hoe u kunt aantonen dat u niet verantwoordelijk bent voor het verbruik zonder contract en welke gegevens ons kunnen helpen. In de brief die u hierover ontving, staat het adres met antwoordnummer waar u de documenten naartoe kunt sturen. Andere documenten dan onderstaande zijn geen geldig bewijsmateriaal.

  Nieuwe bewoner

  • Kopie van het complete en door beide partijen ondertekende overdrachtsdocument (koop- of huurcontract en een eindinspectierapport).
  • Bij ontbreken van een eindinspectierapport: uitleg van de situatie (wat is er gebeurd?) en bij uitzetting eventueel proces verbaal sturen.
  • De meterstanden ten tijde van de datum van sleuteloverdracht (ondertekend door beide partijen).
  • Eventueel een brief of e-mail van de verhuurder/notaris met bevestiging begindatum huur/koop en meterstanden.
  • Eventueel een foto van de meterstand met de krant ernaast, waarbij het meternummer zichtbaar is.
  • Eventueel correspondentieadres van de vorige huurder/bewoner als deze niet meer woonachtig is op dit adres

  Vorige bewoner

  • Kopie van het complete en door beide partijen ondertekende eindinspectierapport.
  • Bij ontbreken van een eindinspectierapport: uitleg van de situatie (wat is er gebeurd?) en bij uitzetting eventueel proces verbaal sturen.
  • De meterstanden ten tijde van de datum van sleuteloverdracht (ondertekend door beide partijen).
  • Eventueel een brief of e-mail van de verhuurder/notaris met bevestiging einddatum huur/koop en meterstanden.
  • Eventueel een foto van de meterstand met de krant ernaast, waarbij het meternummer zichtbaar is.
  • Eventueel correspondentieadres van de partij die volgens u verantwoordelijk is.

  Eigenaar

  • Huurcontract met de meterstanden van de datum van sleuteloverdracht (ondertekend door beide partijen).
  • Eindinspectierapport met meterstanden van de datum waarop de sleuteloverdracht plaatsvond (ondertekend door beide partijen).
  • Bij ontbreken van een eindinspectierapport: uitleg van de situatie (wat is er gebeurd?) en bij uitzetting eventueel proces verbaal sturen.
  • Eventueel een foto van de meterstand met de krant ernaast, waarbij het meternummer zichtbaar is.
  • Eventueel correspondentieadres van de partij die volgens u verantwoordelijk is.

  Meterverwijderaar / meteraanvrager

  • Een document waaruit blijkt dat de persoon/het bedrijf slechts de opdrachtgever is van de meterverwijdering. Hier moet in staan wie de opdrachtgevende partij was.
  • Een kopie van de bon van meterinname.
  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Als u voor hetzelfde verbruik zonder contract al een rekening heeft gekregen die u heeft betaald, hoeft u niet nog een keer te betalen. Stuur ons in dat geval bewijs dat u al heeft betaald. Bijvoorbeeld een kopie van uw bankafschrift waarop dit te zien is, of de jaarafrekening.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Onderzoeks- en verwerkingskosten zijn de kosten die wij maken om de rekening voor verbruik zonder contract op te maken en te versturen. Onder deze kosten vallen bijvoorbeeld de kosten voor het onderzoek naar degene die verantwoordelijk is voor het verbruik, gepleegde telefoontjes en kosten om de rekening te maken en te versturen. Deze kosten brengen wij in rekening bij degene die de energie zonder contract heeft verbruikt.

  Heeft dit antwoord u geholpen?