Spanningsproblemen bij woningen van woningcorporaties

Wilt u als woningcorporatie 1 of meerdere woningen in uw gebied voorzien van zonnepanelen? Of meldt 1 van uw huurders spanningsproblemen? Op deze pagina geven we meer informatie over hoe spanningsproblemen ontstaan en hoe ze voorkomen kunnen worden.

Woningen straat met zonnepanelen

Hoe ontstaan spanningsproblemen?

Spanningsproblemen komen voor bij een te hoge of een te lage spanning in het energienet. Hiervoor zijn standaarden vastgesteld in de Europese wetgeving.  Zodra er wordt afgeweken van de standaarden, treden er spanningsproblemen op (ook wel spanningsklachten genoemd). Apparatuur werkt dan niet of niet goed. Op een zonnige dag wekken uw huurders veel energie op en verbruiken vaak weinig. Dan kan er te hoge spanning ontstaan. De omvormer kan uitvallen waardoor de opwek stopt.  Op minder zonnige dagen wanneer uw huurders veel stroom verbruiken maar weinig opwekken, kan te lage spanning ontstaan. De lampen kunnen dan gaan flikkeren. 

Jarenlang was het elektriciteitsnet een eenrichtingsweg. De energie ging alleen van de centrale naar woningen of bedrijven. Doordat wind- en vooral zonne-energie steeds populairder worden, is het een stuk drukker geworden op ons net. Woonhuizen en bedrijven leveren steeds vaker en bijna allemaal op hetzelfde moment van de dag energie terug. Ook gebruiken we steeds meer elektriciteit. We laden onze elektrische auto’s op en verwarmen woningen steeds vaker via een warmtepomp. Dit kan soms voor spanningsproblemen zorgen.

De spanningskwaliteit in de Nederlandse elektriciteitsnetten is van een hoog niveau wanneer we dit vergelijken met landen om ons heen. Om deze kwaliteit hoog te houden, blijven we onze netten verbeteren, onderhouden en vervangen. Hiermee zorgen we voor een grote betrouwbaarheid van ons stroomnet. Niet alleen voor nu maar ook op de middellange- en lange termijn. Momenteel stijgt de vraag naar energie sneller dan het tempo waarop wij onze netten kunnen uitbreiden. Het is belangrijk dat u hier als woningcorporatie rekening mee houdt wanneer uw huurder spanningsproblemen ervaart of wanneer u een wijk wilt voorzien van zonnepanelen.

Wat kunt u doen tegen spanningsproblemen?

Gaat u als woningcorporatie meerdere zonnepanelen (laten) leggen in dezelfde straat?  Dan hebben wij een aantal tips voor u om spanningsproblemen te voorkomen:

  • Zorg ervoor dat de installatie verspringt op de verschillende fasen. In de meeste gevallen heeft elke woning een 3-fase aansluiting. Wanneer u bij elk huis de zonnepanelen op de 1e fase aansluit, en bijvoorbeeld een warmtepomp op de 2e fase, dan raken deze fasen overbelast. Wissel de installatie hierom af om zo een betere verdeling te maken over de verschillende fasen.
  • Overweeg om niet alle zonnepanelen in dezelfde richting op de daken te leggen. Zo wordt de opbrengst van de zonnepanelen verspreid over de dag.
  • Tegenwoordig bestaan er 'slimme' apparaten. Wellicht kunt u uw huurder hierover informeren. Dit zijn bijvoorbeeld wasmachines, vaatwassers en laadpalen die zo in te stellen zijn dat ze actief zijn als de zonnepanelen (veel) stroom opwekken. Het apparaat kiest op basis van deze informatie het beste moment om een programma te draaien.  Hiermee kan te hoge spanning op ons net worden voorkomen. 

Deel uw plannen op tijd met ons

Wanneer u als woningcorporatie plannen heeft om 1 of meerdere woningen te voorzien van zonnepanelen dan willen wij dit graag weten. Zonnepanelen hebben namelijk een grote invloed op de capaciteit van ons net. Informeer ons daarom direct over uw plannen, ook wanneer er geen werkzaamheden aan de aansluiting of meterkast nodig zijn. Moet de elektriciteitsaansluiting wel worden verzwaard? Houd er dan rekening mee dat we een langere doorlooptijd hebben dan u van ons gewend bent. Geef het aan ons door in de 1e fase zodra u de plannen maakt. 

Uw plannen doorgeven doet u via uw relatiemanager van Enexis Netbeheer. Weet u niet wie uw relatiemanager is? Neem dan contact op met Multisites via multisites@enexis.nl of 088 857 3440.

Meld zonnepanelen altijd aan

Als u als woningcorporatie zonnepanelen heeft laten installeren bij uw huurder is het belangrijk dat u deze installatie meteen meldt bij ons via www.energieleveren.nl. Hierdoor weten wij wat de belasting is op het energienet en zien we op tijd waar we het net moeten aanpassen. 

Wilt u meerdere adressen tegelijk aanmelden? Voor aansluitingen tot en met 3 x 80 ampère is dit mogelijk. Gebruik hiervoor ons Excel-bestand. Deze vult u volledig in en stuurt u naar ons terug. 

Let op! Voor omvormers is het verplicht om een conformiteitscertificaat te hebben.  Om dit te kunnen controleren, moeten de gegevens van de omvormer volledig zijn ingevuld (merk en type). Op de lijst van Netbeheer Nederland vindt u de juiste gegevens,