Spanningsproblemen bij woningen van woningcorporaties

Wilt u als woningcorporatie 1 of meerdere woningen in uw gebied voorzien van zonnepanelen? Of meldt 1 van uw huurders spanningsproblemen? Op deze pagina leest u meer over het ontstaan van de problemen en hoe u deze voorkomt.

Woningen straat met zonnepanelen

Hoe ontstaan spanningsproblemen?

Spanningsproblemen kunnen ontstaan bij een te hoge of te lage spanning in het elektriciteitsnet. Hiervoor zijn standaarden vastgesteld in de Europese wetgeving.  Zodra er wordt afgeweken van de standaarden, kunnen er spanningsproblemen optreden (ook wel spanningsklachten genoemd). Apparatuur werkt dan niet of niet goed. Op een zonnige dag wekken uw huurders veel energie op en verbruiken vaak weinig. Dan kan er te hoge spanning ontstaan. De omvormer kan uitvallen waardoor de opwek stopt.  Op minder zonnige dagen wanneer uw huurders veel stroom verbruiken maar weinig opwekken, kan te lage spanning ontstaan. De lampen kunnen dan gaan flikkeren. 

Ons stroomnet raakt steeds voller

Jarenlang was het elektriciteitsnet een eenrichtingsweg. De energie ging alleen van de centrale naar woningen of bedrijven. Doordat wind- en vooral zonne-energie steeds populairder worden, is het een stuk drukker geworden op ons net. Woonhuizen en bedrijven leveren steeds vaker energie terug en bijna allemaal op hetzelfde moment van de dag. Ook gebruiken we steeds meer elektriciteit. We laden onze elektrische auto’s op en verwarmen woningen steeds vaker via een warmtepomp. Dit kan soms voor spanningsproblemen zorgen.

We blijven ons net verbeteren en uitbreiden

De spanningskwaliteit in de Nederlandse elektriciteitsnetten is van een hoog niveau wanneer we dit vergelijken met landen om ons heen. Om deze kwaliteit hoog te houden, blijven we onze netten verbeteren, onderhouden en vervangen. Hiermee zorgen we voor een grote betrouwbaarheid van ons stroomnet. Niet alleen voor nu maar ook op de middellange- en lange termijn. Momenteel stijgt de vraag naar energie sneller dan het tempo waarop wij onze netten kunnen uitbreiden. Het is belangrijk dat u hier als woningcorporatie rekening mee houdt wanneer uw huurder spanningsproblemen ervaart of wanneer u een buurt wilt voorzien van zonnepanelen.

Wat kunt u doen tegen spanningsproblemen?

Gaat u als woningcorporatie meerdere zonnepanelen (laten) leggen in dezelfde straat?  Dan hebben wij een aantal tips voor u om spanningsproblemen te voorkomen:

Ga voor een omvormer, laadpaal of warmtepomp met 3 fasen

Kies bij de aanschaf van een omvormer, laadpaal of warmtepomp voor een model dat werkt op 3-fasen. 3 fasen verdelen de energielast gelijkmatig, voorkomen overbelasting en werken efficiënter. Dit zorgt voor snellere laad- of verwarmingstijden en draagt bij aan de stabiliteit  en betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet.

Overweeg een oost-west opstelling voor de zonnepanelen

Wanneer u de zonnepanelen niet op het zuiden legt, kan zonne-energie vrijwel altijd worden opgevangen. Energie van zonnepanelen die op oost-west gericht zijn, wordt over het algemeen efficiënter gebruikt. De opbrengst is zo’n 10% lager dan panelen gericht op het zuiden, maar de productie van stroom sluit beter aan op het verbruik.

Adviseer het gebruik van slimme apparaten

Tegenwoordig bestaan er 'slimme' apparaten. Wellicht kunt u uw huurder hierover informeren. Dit zijn bijvoorbeeld wasmachines, vaatwassers en laadpalen die zo in te stellen zijn dat ze actief zijn als de zonnepanelen (veel) stroom opwekken. Het apparaat kiest op basis van deze informatie het beste moment om een programma te draaien.  Hiermee kan te hoge spanning op ons net worden voorkomen.