Vrij bieden op GOPACS

Handelen met uw flexibel inzetbaar vermogen is voor u een aantrekkelijk verdienmodel. U wilt als CSP of vertegenwoordigd door een CSP vrij handelen met flexibel vermogen op het energieplatform GOPACS.

Windmolens in Nederland

Wat is vrij bieden op GOPACS?

Wanneer in een gebied overbelasting van het net dreigt, plaatsen we een uitvraag voor stroomafname of -levering op GOPACS. Dit is een het congestiemanagementplatform van de Nederlandse netbeheerders. Daarbij vermelden we het gevraagde vermogen, het tijdsvenster en het gebied. Bent u een Congestion Service Provider (CSP) of bent u bij een CSP aangesloten? Dan kunt u hierop reageren en uw flexibel inzetbare vermogen aanbieden. Kiezen we uw bod? Dan verwachten wij dat u uw afname of teruglevering in het afgesproken tijdsvenster aanpast. U krijgt hiervoor een vergoeding. U bepaalt zelf op welke oproepen u reageert, hoeveel flexibiliteit u aanbiedt en hoeveel u daarvoor wilt vragen.

Zonnepanelen zonnepark met windmolens op de achtergrond

Wanneer is vrij bieden geschikt voor mij?

  • U bent een CSP of u laat zich vertegenwoordigen door een CSP. Of u wilt een CSP worden omdat u open staat voor energiemanagement als verdienmodel. Op onze pagina over Congestion Service Provider leest u hoe u zelf een CSP wordt.
  • U heeft een gecontracteerd transportvermogen van minimaal 100 kilowatt voor afname en/of opwek.
  • U heeft flexibel inzetbaar vermogen en kunt uw afname en/of teruglevering op korte termijn aanpassen.
  • U wilt uw flexibele vermogen actief aanbieden via GOPACS.

Welk voordeel levert vrij bieden mij op?

U ontvangt een aantrekkelijke vergoeding per afroep. Ook levert u een waardevolle bijdrage aan het verminderen van transportschaarste in uw gebied. Daardoor blijft er ruimte over nieuwe klanten en blijft het net veilig en stabiel.

Hoe kan ik deelnemen?

Voor het plaatsen van vrije biedingen is het belangrijk dat u óf zelf een Congestion Service Provider bent óf bent aangesloten bij een CSP. Een lijst met erkende CSP's vindt u op de website van TenneT. Hier vindt u ook informatie als u zelf een CSP wilt worden.