Congestieonderzoek Kampen: blok 10

Op deze pagina leest u de vooraankondiging voor onderzoek naar congestiemanagement. Onderaan de pagina leest u een samenvatting van de uitkomst met de meest recente informatie. Wilt u de complete uitkomst van het onderzoek lezen? Download het rapport.

Het verwachte congestiegebied, periode en oorzaak

Enexis Netbeheer verwacht structurele congestie voor afname van elektriciteit van het net in het gebied dat beleverd wordt via het middenspanningsblok “Blok 10” van station Kampen tot en met kalenderjaar 2024. De congestie betreft midden- en laagspanningsaansluitingen in (delen van) de gemeente Kampen. De verwachte congestie wordt veroorzaakt door de toegenomen vraag naar transportcapaciteit door groot- en kleinverbruikers, waardoor de vraag naar transportcapaciteit in dit netgebied groter is dan de beschikbare N-1 capaciteit.

Wat is het gecontracteerde en beschikbare transportvermogen?

In het genoemde congestiegebied bedraagt het totale gevraagde transportvermogen voor afname 31 MW. Het totale beschikbare transportvermogen voor afname van het net bedraagt 25 MW. Dit vermogen is volledig vergeven in getekende offertes voor gecontracteerd transportvermogen.

De planning van de netverzwaring

De structurele oplossing is de realisatie van een uitbreiding van de capaciteit van het genoemde netgebied. Enexis Netbeheer onderzoekt de alternatieven hiervoor, dit betreft ook de mogelijke locatie van de uitbreiding. De verwachting is dat de benodigde netverzwaring in 2024 gerealiseerd zal zijn. De planning heeft een grote afhankelijkheid van de planning van de benodigde hoogspannings-netuitbreidingen van TenneT.

Het onderzoek

Enexis Netbeheer onderzoekt de mogelijkheden van congestiemanagement in dit gebied, als bedoeld in de Netcode Elektriciteit artikel 9.6 eerste lid en 9.7 eerste lid. De uitkomst van het onderzoek wordt op de website van Enexis Netbeheer gepubliceerd.

Startdatum onderzoek: 19-06-2023

De uitkomst van het onderzoek

Enexis Netbeheer heeft het onderzoek naar de toepasbaarheid van congestiemanagement in het netdeel Kampen Blok 10 afgerond.  Dit onderzoek richt zich op de congestie met betrekking tot het afnemen van elektriciteit in het genoemde deelnet.

Uitkomst van het onderzoek is dat er vooralsnog geen transportvermogen voor nieuwe aanvragen ter beschikking kan worden gesteld. Dit komt doordat de natuurlijke groei al groter is dan op basis van congestiemanagement aan transportcapaciteit beschikbaar kan komen.

Duur van de congestieperiode 
De structurele congestie zal voortduren totdat Enexis Netbeheer de geplande uitbreidingen in HS/MS-station Kampen Blok 10 heeft gerealiseerd. Conform de planning zoals opgenomen in het investeringsplan is de verwachting dat de netverzwaring 15 juni 2024 gereed zal zijn. De planning kan een grote afhankelijkheid hebben van de planning van de benodigde hoogspanningsnet-uitbreidingen van TenneT. 

Lees hier het volledige congestiemanagementrapport van Enexis Netbeheer.

Publicatiedatum onderzoeksrapport: 18 december 2023.

Deelnemen aan congestiemanagement?

Wilt u bijdragen aan het oplossen van het tekort aan transportcapaciteit en heeft u flexibel vermogen wat u kunt inzetten? Geef dan uw interesse aan ons door.