Is groen gas invoeden haalbaar voor uw waterschap?

Overweegt u om als waterschap groen gas te produceren en terug te leveren aan het gasnet? Enexis Netbeheer legt u graag uit hoe het werkt en welke voordelen het biedt.

Groen gas rioolwaterzuiveringsinstallatie

Wat is groen gas?

Groen gas is een duurzaam alternatief voor aardgas. Hierbij maken producenten gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Groen gas is CO2-neutraal en bestaat uit biogas. Biogas ontstaat onder andere uit vergisting of vergassing van afval- en reststromen uit bijvoorbeeld de landbouw, voedingsindustrie en waterzuivering. Dankzij een speciaal proces krijgt het biogas dezelfde kwaliteit als aardgas. Daarna krijgt het de noemer groen gas en kunnen we terugleveren via het gasnetwerk. Dit noemen we ook wel invoeden.

Groengas installatie buiten
Groengas-installatie

Zelf groen gas invoeden?

Als waterschap kunt u ook met uw slibproductie biogas produceren en omzetten naar groen gas. Hier komt veel bij kijken. Een goede voorbereiding en aanpak is daarom belangrijk.

Wilt u weten of het haalbaar is voor u? Vraag kosteloos en vrijblijvend een haalbaarheidstoets aan. 

Hoe werkt groen gas invoeden?

Om de video te bekijken moet u eerst alle cookies accepteren

In deze video vertellen medewerkers van Waterschap De Dommel hoe zij omgaan met het opwekken van groen gas.

De voordelen van groen gas invoeden

 • Veel waterschappen gebruiken zonnepanelen, waardoor ze al op een andere manier elektriciteit produceren. Ze hebben daarom hun WKK’s (Warmtekrachtkoppelingen) niet meer nodig. Het rioolslib hiervan kunt u dus voor de opwekking van groen gas gebruiken.

 • Met de verdiensten van het teruggeleverde gas, kunt u als waterschap de investering voor de gistinstallatie terugverdienen. Dit geeft op termijn ook een verlaging van de zuiveringslasten. En dat is weer een voordeel voor de burger.

 • Als producent van groen gas kunt u het gas als HBE-certificaten verhandelen aan de transportsector. HBE staat voor hernieuwbare brandstofeenheden. U ontvangt hiermee een vergoeding van de transportbrandstoffenleveranciers. De HBE's zijn op dit moment erg gewild. Hierdoor kan het interessant zijn om uw productie gedeeltelijk of helemaal om te zetten naar deze certificaten. De vergoeding voor groen gas kan dan oplopen tot 50 cent per m³, exclusief de gaswaarde zelf.  

 • Groen gas veroorzaakt geen extra uitstoot van CO2 in de atmosfeer. Door groen gas te produceren levert u dus een grote bijdrage om de CO2-doelstellingen van Unie van Waterschappen te halen.

 • Bij een energiehub vormt u samen met andere waterschappen een lokale energiegemeenschap met bedrijven in de omgeving. U produceert samen energie en speelt in op de vraag en het aanbod hiervan door de productieprocessen steeds aan te passen. 

Medewerker Waterschap de Dommel interview groen gas

In gesprek met Waterschap De Dommel en Attero

Medewerkers van Waterschap De Dommel (RWZI Tilburg) en afvalverwerkingsbedrijf Attero vertellen meer over de  installatie en vergunning die nodig zijn om groen gas op te wekken.

 • De kerntaken van het waterschap zijn afvalwater zuiveren en slib produceren. Waterschap De Dommel gebruikt het slib voor de productie van groen gas. Het slib wordt eerst tot biogas omgezet en daarna tot groen gas.
  Hoe dit precies werkt? In Mierlo staat een slibverwerkingsinstallatie en die ontwatert het slib eerst. Ontwaterd slib komt vervolgens onze kant op en dit mengen we met ons eigen slib en het slib uit Haaren. Vervolgens gaat het slib in één van onze 3 gistingtanks. Dit levert gas op. Het geproduceerde gas komt in de gashouder terecht en vanuit daar gaat het naar de afnemers. Onze afnemers zijn de stoomketels die op biogas draaien, WKK’s (warmtekrachtkoppelingen) die op biogas draaien. Het gasoverschot leveren we aan afvalverwerkingsbedrijf Attero.

 • Wij injecteren als afvalverwerkingsbedrijf al vanaf 1987 groen gas op het aardgasnetwerk in Tilburg. De groengas-kwaliteit heeft dezelfde kwaliteit als aardgas. We controleren de kwaliteit elke 2 minuten. Als deze goed is, gaat het gasgeurtje erbij en gaat het gas naar het netwerk van Enexis Netbeheer. Is het gas niet goed, dan gaat het direct naar de fakkel. Daar verbranden we dit overtollige gas.

 • Bij Waterschap de Dommel hebben we ook een grote gistinstallatie staan waarmee we biogas produceren. En in de toekomst gaan we dit gas opwekken tot groen gas. Wij zien het als een waardevol product voor de warmtetransitie. 
  We zijn nu beperkt in de afzet van biogas, omdat dit maar door een klein aantal bedrijven zoals afvalverwerkers of WKK’s gebruikt wordt. Deze markt wordt steeds kleiner. We kunnen hierdoor niet meer zuiveringsslib innemen om biogas te produceren. De afzetmarkt voor groen gas wordt echter steeds groter. Door groen gas te produceren kunnen we meer zuiveringsslib gaan innemen, zodat onze productie met 30% omhoog gaat. Deze mogelijkheid ontstaat door groen gas te leveren op het gasnet van Enexis Netbeheer.

 • Het idee is om minimaal 10 miljoen kuub biogas te gaan produceren op jaarbasis. Een deel daarvan heeft Waterschap De Dommel dan zelf nodig voor de voorbehandeling van slib. We gaan dan de keuze maken om onze WKK’s (warmtekrachtkoppelingen) uit te zetten. Hierdoor  kunnen we ongeveer 7 miljoen kuub biogas per jaar zelf opwerken naar groen gas. Dus dan houdt u ongeveer 5,5 tot 6 miljoen kuub over per jaar. En dat wordt op het gasnet ingevoed. 

 • Voor het regelen van een gistinstallatie heeft u een omgevingsvergunning nodig. De huidige omgevingsvergunning van Waterschap De Dommel voldoet nu niet voor deze activiteit. We hebben hier een gesprek over gehad met onze omgevingsdienst en de wijzigingsvergunning is in procedure. We verwachten dat we deze over een paar maanden krijgen.

 • Een financieel voordeel is dat Waterschap De Dommel het gaat inzetten als transportbrandstof. En dat levert een financiële bijdrage op voor het Waterschap. Zo kunnen we bijvoorbeeld in 4 à 5 jaar de investering voor de gistinstallatie terugverdienen. En het geeft ook een verlaging van de zuiveringslasten. En dat is weer een voordeel voor de burger.

Groen gas verdeler met leidingen

10 tips succesvol groen gas invoeden

Wij weten dat er veel komt kijken bij de productie en teruglevering van groen gas. Download daarom onze gids met 10 tips om goed voorbereid te starten met het invoeden van groen gas.