Groen gas voor uw bedrijf

Overweegt u om groen gas te produceren en in te voeden op het net? Wij leggen u graag uit wat het inhoudt en welke stappen u doorloopt. 
Groen gas zakelijk

Wat is groen gas?

Groen gas is een duurzaam alternatief voor aardgas. Het wordt gemaakt met herbruikbare energiebronnen zoals zon, wind en water. Groen gas is CO2-neutraal en bestaat uit biogas. Biogas bestaat onder andere uit vergisting of vergassing van afval- en reststromen uit bijvoorbeeld de landbouw, voedingsindustrie en waterzuivering. Het biogas wordt bewerkt tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Daarna mag het groen gas genoemd worden en kan het ingevoed worden op het gasnetwerk.

Samen gaan we de uitdaging aan

Een groot deel van de energievoorziening draait op aardgas. In het Klimaatakkoord staat dat we in 2050 100% minder CO2 moeten uitstoten dan in 1990. En in 2030 moeten we al 49% minder uitstoten dan in 1990. Wij vinden groen gas een zeer waardevolle en noodzakelijke vervanger van aardgas in deze duurzame transitie. De Nederlandse gasnetten zijn al geschikt voor het invoeden van groen gas en bruikbaar voor bedrijven met een gasaansluiting. Maar er is een probleem: groen gas is schaars. Om de ambitie van 2 miljard m³ groen gas in 2030 uit het Klimaatakkoord te bereiken, moet de productie 10 keer zo groot worden. Een flinke uitdaging, maar het loont deze aan te gaan.

Welke bedrijven kunnen groen gas produceren?

U kunt zelf groen gas produceren als u bijvoorbeeld bruikbare biomassa-reststromen hebt. Hieronder staan voorbeelden van bedrijven die groen gas kunnen maken:

 • Boerenbedrijven die mest van varkens en/of koeien hebben om deze te vergisten. Dit is alleen mogelijk voor het eigen bedrijf of voor meerdere boerenbedrijven bij elkaar.
 • Waterzuiveringsbedrijven die slib hebben om te vergisten.
 • Investeerders die op een centrale locatie een vergister hebben en hier biomassa naartoe laten brengen. Bijvoorbeeld van verschillende boerenbedrijven uit de omgeving.

Stappenplan groen gas produceren

Bij het produceren van groen gas komt veel kijken. Een goede voorbereiding en aanpak is daarom belangrijk. Denkt u erover om groen gas te produceren en in te voeden? Neem dan contact op met onze relatiemanager. Hij denkt vrijblijvend met u mee om te beoordelen of dit interessant voor u is. Hierbij doorlopen we 4 stappen:

1. Haalbaarheid toetsen

Toets de haalbaarheid voor het invoeden van groen gas door het Quick Scan-formulier in te vullen. Mail het formulier ingevuld terug naar Enexis Netbeheer via groengas@enexis.nl. Onze relatiemanager neemt dan binnen 2 werkdagen contact met u op om de vervolgstappen te bespreken. Vervolgens bekijken we of de hoeveelheid groen gas op deze locatie ook echt ingevoed kan worden. We proberen binnen 4 weken na uw aanvraag te reageren. Wilt u meer uitleg over de haalbaarheid? Wij helpen u graag. De relatiemanager komt dan bij u langs om het samen met u door te nemen.

2. Subsidie & financiering regelen

In veel gevallen wordt er tijdens de bouw van een groen gasinstallatie gebruik gemaakt van de subsidie Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++). Hiervoor moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden. In deze fase zorgt u zelf voor het benodigde geld om een installatie en aansluiting te betalen.

3. Offerte aanvragen bij uw netbeheerder 

Is de financiering rond? Dan kunt u via onze service module een offerte aanvragen. Wij reageren binnen 2 maanden na de aanvraag van een offerte. In deze offerte maken we een gedetailleerde berekening voor u. Vergeet in deze fase niet om zelf ook offertes en vergunningen voor de bouw van de installatie te regelen. Dit regelt u zelf.

4. Uw groengas-invoeding aansluiten 

Zodra u uw handtekening op de offerte hebt gezet, gaan wij aan de slag om het groene gas aan te sluiten op uw installatie en kunt u beginnen met invoeden. Hiermee levert u een duurzame bijdrage aan onze planeet én een geldbesparing voor uw bedrijf.

*De bovenstaande stappen kunnen per situatie afwijken. Tijdens de haalbaarheidstoetsing krijgt u van de relatiemanager advies op maat.

Overweegt u groen gas in te voeden?

Overweegt u groen gas in te voeden en wilt u meer inzicht in de mogelijkheden? Download dan hier het Quick Scan-formulier en mail deze ingevuld terug naar ons via groengas@enexis.nl.  

Veelgestelde vragen groen gas

 • Afhankelijk van de locatie in het netwerk kan er een bepaalde hoeveelheid groen gas ingevoed worden. Hoeveel groen gas dit is, berekenen wij voor u tijdens de haalbaarheidstoetsing. Afhankelijk van de haalbaarheidstoetsing berekent u daarna zelf of het winst oplevert om op dat punt in het netwerk groen gas terug te leveren.  
 • Nee, dit is niet mogelijk. De invoedaansluiting is eenrichtingsverkeer, u kunt niet gas afnemen én terugleveren zoals bij elektriciteit.  
 • Om groen gas te kunnen invoeden hebt u een invoedaansluiting nodig. Hiervoor betaalt u eenmalig aansluitkosten. Deze berekenen wij voor u in een offerte op maat. Verder betaalt u maandelijks voor de gasaansluiting. Bekijk alle tarieven op onze tarievenpagina. Houd er rekening mee dat er ook nog kosten voor de vergister zijn. 
 • Het is mogelijk om als ondernemer een subsidie te krijgen om duurzame energie op te wekken. Dit kan met de regeling Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++). Hiervoor moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden. De subsidie geldt ook voor de productie van groen gas uit biomassa. 
 • Groen gas dat wordt ingevoed moet voldoen aan de wettelijke voorwaarden die gesteld worden in de Ministeriële Regeling Gaskwaliteit. Het protocol beschrijft welke controles wanneer uitgevoerd moeten worden om vast te stellen dat het gas aan de wettelijke eisen voldoet. Meer informatie over het protocol vindt u op de pagina van VEMW.
 • Groen gas levert de volgende zaken voor u op:

  • U krijgt betaald voor het gas dat u invoedt. Zodra u geregistreerd ben bij Vertogas, ontvangt u een producentenrekening. Er wordt dan op basis van de ingevoede hoeveelheid energie bijgeschreven op uw producentenrekening.
  • U krijgt Garantie van Oorsprong-certificaten (GvO) om door te verkopen. Deze certificaten kunnen samen met het door u geproduceerde gas worden verkocht aan een klant of handelaar of apart aan partijen die willen vergroenen.