Groen gas voor uw bedrijf

Overweegt u om groen gas te produceren en terug te leveren aan het net? Wij leggen u graag uit wat het inhoudt en welke stappen u doorloopt. 

Tractor weiland zon

Wat is groen gas?

Groen gas is een duurzaam alternatief voor aardgas. Hierbij maken producenten gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Groen gas is CO2-neutraal en bestaat uit biogas. Biogas ontstaat onder andere uit vergisting of vergassing van afval- en reststromen uit bijvoorbeeld de landbouw, voedingsindustrie en waterzuivering. Dankzij een speciaal proces krijgt het biogas dezelfde kwaliteit als aardgas. Daarna krijgt het de noemer groen gas en kunnen we terugleveren via het gasnetwerk. Dit noemen we ook wel invoeden.

Welke bedrijven kunnen groen gas invoeden?

U kunt zelf groen gas produceren en terugleveren als u bijvoorbeeld bruikbare biomassa-reststromen heeft. Hieronder staan voorbeelden van bedrijven die groen gas kunnen invoeden:

 • Boerenbedrijven die mest van varkens en/of koeien hebben om te vergisten. Dit is mogelijk voor het eigen bedrijf of voor meerdere boerenbedrijven bij elkaar.
 • Waterzuiveringsbedrijven die slib hebben om te vergisten.
 • Investeerders die op een centrale locatie een vergister hebben en hier biomassa naartoe laten brengen. Bijvoorbeeld van verschillende boerenbedrijven uit de omgeving.

Hoe werkt groen gas invoeden?

Om de video te bekijken moet u eerst alle cookies accepteren

Frank van Genugten, eigenaar van Groenewoud Gas, vertelt over de werking van zijn mestvergister.
Groen gas installatie weiland
Productie van groen gas

Hoe kunt u zelf groen gas invoeden?

Bij het produceren en terugleveren van groen gas komt veel kijken. Een goede voorbereiding en aanpak is daarom belangrijk. U doorloopt hierbij 4 stappen. Tijdens de 1e stap krijgt u van onze relatiemanager advies op maat.

Stap 1: Haalbaarheid toetsen

Wilt u weten of groen gas produceren en terugleveren haalbaar is voor uw bedrijf? Laat via het aanvraagformulier weten dat u de haalbaarheid wilt toetsen. Dit kost u niets en is vrijblijvend. We gebruiken uw gegevens alleen om over dit onderwerp contact met u op te nemen. Onze relatiemanager doet dit binnen 3 werkdagen.

Hoe nu verder?

 

De haalbaarheidsscan invullen

Na uw aanvraag neemt de relatiemanager contact met u op om de vervolgstappen te bespreken en vult u samen de haalbaarheidsscan in. Wij bekijken vervolgens of de hoeveelheid groen gas op deze locatie ook echt ingevoed kan worden. We nemen na ontvangst van uw ingevulde haalbaarheidsscan binnen 4 weken contact met u op om de resultaten te bespreken. 

Na het bespreken van de resultaten volgen er nog 3 stappen om de productie en levering van groen gas te regelen. Hieronder leest u wat deze vervolgstappen inhouden.

Vervolgstappen

Stap 2: subsidie en financiering regelen

In deze fase zorgt u zelf voor het benodigde geld om een installatie en aansluiting te betalen. U kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van de subsidie Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++).

Stap 3: offerte aanvragen bij uw netbeheerder

Is de financiering rond? Dan kunt u een offerte aanvragen. Vergeet in deze fase niet om zelf ook offertes en vergunningen voor de bouw van de installatie te regelen.

Stap 4: groengas-invoeding aansluiten

Zodra wij de getekende offerte retour hebben ontvangen, gaan wij aan de slag met de groengas-aansluiting en kunt u beginnen met invoeden.

Het verschil tussen biogas en groen gas

Begrippen als groen gas en biogas worden regelmatig door elkaar gebruikt. Toch is het niet hetzelfde. Beide gassen zijn op een duurzame manier op te wekken, maar ze zijn verschillend in gebruik. In de tabel ziet u de verschillen. Enexis Netbeheer kan alleen het produceren en terugleveren van groen gas mogelijk maken.

SituatieBiogasGroen gas
Terugleveren op het gasnet
Afnemen via een energieleverancier
Duurzaam gas
Geen aanpassing aan installatieapparaten nodig
Bruikbaar in een woonhuis
Bruikbaar in de industrie
Scroll links/rechts voor meer

Veelgestelde vragen groen gas

 • Afhankelijk van de locatie in het netwerk kan er een bepaalde hoeveelheid groen gas geproduceerd en teruggeleverd worden. Hoeveel groen gas dit is, berekenen wij voor u tijdens de haalbaarheidstoets. Afhankelijk van de haalbaarheidstoets berekent u daarna zelf of het winst oplevert om op dat punt in het netwerk groen gas terug te leveren.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Nee, dit is niet mogelijk. De invoedaansluiting is eenrichtingsverkeer, u kunt niet gas afnemen en terugleveren zoals bij elektriciteit.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Om groen gas te kunnen produceren en terugleveren, heeft u een invoedaansluiting nodig. Hiervoor betaalt u eenmalig aansluitkosten. Deze berekenen wij voor u in een offerte op maat. Verder betaalt u maandelijks voor de gasaansluiting. Bekijk alle tarieven op onze tarievenpagina. Houd er rekening mee dat er ook nog kosten voor de vergister zijn. 

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Het is mogelijk om als ondernemer een subsidie te krijgen om duurzame energie op te wekken. Dit kan met de regeling Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++). Hiervoor moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden. De subsidie geldt ook voor de productie van groen gas uit biomassa. 
  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Groen gas dat wordt geproduceerd en teruggeleverd moet voldoen aan de wettelijke voorwaarden die gesteld worden in de Ministeriële Regeling Gaskwaliteit. In het protocol staat welke controles wanneer uitgevoerd moeten worden om vast te stellen dat het gas aan de wettelijke eisen voldoet. Meer informatie over het protocol vindt u op de pagina van VEMW.
  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Groen gas levert de volgende zaken voor u op:

  • U krijgt betaald voor het gas dat u produceert en teruglevert. Zodra u geregistreerd ben bij Vertogas, ontvangt u een producentenrekening. Er wordt dan op basis van de ingevoede hoeveelheid energie een geldbedrag bijgeschreven op uw producentenrekening.
  • U krijgt Garantie van Oorsprong-certificaten (GvO) om door te verkopen. Deze certificaten kunnen samen met het door u geproduceerde gas worden verkocht aan een klant of handelaar of apart aan partijen die willen vergroenen.
  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Biogas wordt geproduceerd uit onder meer slib, afval van stortplaatsen, tuinafval, resten groente en fruit, en dierlijke restproducten zoals koeienmest. Het biogas wordt daarna gezuiverd en gedroogd en op dezelfde kwaliteit als aardgas gebracht. Na deze bewerkingen mag het groen gas heten en is het een duurzaam alternatief voor fossiel aardgas.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Een groot deel van de energievoorziening draait op aardgas. In het Klimaatakkoord staat dat we in 2050 100% minder CO2 moeten uitstoten dan in 1990. En in 2030 moeten we al 49% minder uitstoten dan in 1990. Wij vinden groen gas een zeer waardevolle en noodzakelijke vervanger van aardgas in deze duurzame transitie. De Nederlandse gasnetten zijn al geschikt voor het invoeden van groen gas en bruikbaar voor bedrijven met een gasaansluiting. Maar er is een probleem: groen gas is schaars. Om de ambitie van 2 miljard m³ groen gas in 2030 uit het Klimaatakkoord te bereiken, moet de productie 10 keer zo groot worden. Een flinke uitdaging, maar het loont deze aan te gaan.  

   

  Meer informatie over onze visie vindt u op enexisgroep.nl.

  Meer informatie over groen gas vindt u op Groen Gas Nederland.

  Heeft dit antwoord u geholpen?